Scholing voor
onderwijsprofessionals

Een jaarlijks wisselend aanbod

Voor specialistisch en
passend onderwijs

Praktijkgerichte scholing

Door onze cursisten
beoordeeld met een 9+

Enthousiaste deelnemers

Gevalideerd door
registerleraar

Professionaliseren door te leren

Het Noordelijk Onderwijsgilde is een professionaliseringscentrum voor specialistisch en passend onderwijs in Noord Nederland. We bieden praktijkgerichte scholingsmodules voor leerkrachten, assistenten, intern begeleiders en directies van alle schoolsoorten. Onze scholing heeft als doel het onderwijs aan leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften te verbeteren. In samenwerking met scholen ontwerpen onze docenten modules die hoog gewaardeerd worden door cursisten.

Het Noordelijk Onderwijsgilde
ontwikkelt modules voor:

Met het Noordelijk Onderwijsgilde werk je structureel en doelgericht aan het beste onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

“Elk kind heeft recht
op passend onderwijs.”

Daarom kies je voor het Noordelijk Onderwijsgilde:

Wij zijn pas tevreden als onze cursisten
en de scholen tevreden zijn.

We leveren hoge kwaliteit

Door persoonlijk contact en meedenken
bieden we scholing en begeleiding op maat.

We zijn betrokken en werken met korte lijnen

Geen dikke verslagen, maar toepassingsgerichte opdrachten.
Zo is de scholing direct toepasbaar in je klas.

Onze modules zijn praktijkgericht

Alle modules zijn gebaseerd op bekwaamheidseisen,
kwaliteitskaarten en het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

We koppelen scholing aan kwaliteits- en personeelsbeleid

Registreer je gevolgde scholing bij registerleraar.nl om aan te
tonen dat je bevoegd en bekwaam bent en hieraan blijft werken.

Onze modules zijn geaccrediteerd