Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Angstig/teruggetrokken

Angst om gepest te worden, angst om er niet bij te horen of je terugtrekken in bepaalde situaties. Bij veel kinderen met problemen op school speelt angst een belangrijke rol. Deze angst kan op verschillende manieren tot uiting komen. Kinderen kunnen zich letterlijk maar ook figuurlijk afsluiten. Angst kan echter ook ‘verbloemd’ worden door bijvoorbeeld anderen te intimideren of ‘stoer te doen’.

Angstig-teruggetrokken

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Angst is een normaal fenomeen; iedereen is wel eens bang. Maar wanneer valt angst nog binnen het ‘normale’ en wanneer niet meer? En welke oorzaken kunnen onder andere tot angstig of teruggetrokken gedrag bij kinderen leiden? Ook wordt angst heel verschillend geuit (internaliserend en externaliserend).

  In deze module leer je hoe je om kunt gaan met dit gedrag. Hierbij maken we onder andere gebruik van de principes van ‘Cognitieve Gedragstherapie (CGT)’ en ‘Traumasensitief onderwijs’.

  Doelen:

  • Basiskennis van traumasensitief onderwijs, CGT en (on)gezonde angst;
  • Begeleiding bieden aan angstige/ teruggetrokken leerlingen;
  • Sensitieve en responsieve houding ontwikkelen t.a.v. angstige/ teruggetrokken leerlingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass+./lkr. ondersteuner/lkr. starter
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Manon Franzen, Inge Reijnders, Bert Wienen
  Locatie: De Morra Drachten
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  08/02, 08/03, 29/03, 19/04, 17/05
  Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
  Totale studielast:  25 uur (waarvan 12,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 950,00 p.p.