Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Module:
Opbrengstgericht werken in het s(b)o

Een leerling is 9 jaar en haalt op een CITO toets het niveau M3. Wat zegt dat eigenlijk? En wat kun je met zo’n uitslag? Door opbrengstgericht werken (OGW) in je aanbod en aanpak door te voeren, vergroot je de kans op hoge opbrengsten.

modules 17-18_9

Inhoud:

Je wilt als leerkracht oprecht ‘het maximale uit de leerlingen halen’ en  optimale kansen bieden voor ontwikkeling’. Maar wat houdt ‘maximaal’ en ‘optimaal’ precies in voor leerlingen in het s(b)o? Hoe houd je betrouwbaar bij of een leerling die ambitie lijkt te gaan halen? En hoe kun je die gegevens na een analyse vertalen naar concrete plannen, doelen en lessen? Deze vragen staan centraal in de module ‘Meten is beter weten’. Stap voor stap nemen we je mee in het proces van opbrengstgericht werken in het s(b)o, waarbij je eigen praktijk en leerlingen het uitgangspunt zijn. Je leert hoe een ‘schoolstandaard’ in elkaar zit en hoe op basis daarvan realistische jaardoelen kunnen worden opgesteld voor jouw leerlingen. Vervolgens leer je samen opbrengsten interpreteren en conclusies trekken, die uitmonden in mogelijke aanbevelingen en/ of beslissingen voor je aanbod of aanpak. De colleges van deze module richten zich vooral op de toepassing in de praktijk, voor jouw specifieke doelgroep. Ook wordt een verbinding gemaakt met de verwerking in een leerlingvolgsysteem. De algemene uitgangspunten van OGW worden je aangeboden in de vorm van e-learning. Daardoor kunnen de colleges zicht richten op de praktijk.

Doelen:

 Helderheid in de principes van opbrengstgericht werken
 Handvatten voor verzamelen en interpreteren van opbrengsten
 Verbeter je onderwijs met goede opbrengstenanalyse

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Jildou Grovensteijn
Locatie: Heerenveen
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Dinsdag 23-01 / 06-02 / 20-02 / 13-03 / 27-03

Tijdstip:

16.00-20.00 uur

Totale studielast:

40 uur (waarvan 20 zelfstudie uren)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.