Alle leerlingen op het puntje van hun stoel!
Instructie en activeren

Er is een directe relatie tussen de leerprestaties van leerlingen en de kwaliteit van de instructie door de leerkracht of onderwijsassistent/ leraarondersteuner. Oftewel: door effectieve instructie leren leerlingen meer, presteren zij beter en zal hun zelfvertrouwen toenemen. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is effectieve instructie cruciaal voor hun toekomst.

modules 17-18_2

Inhoud:

Deze module richt zich op goede instructie met als doel een actievere luister- en leerhouding van leerlingen. Ook als onderwijsassist of leraarondersteuner probeer je leerlingen zo te begeleiden dat ze geconcentreerd en geïnteresseerd
deelnemen aan het onderwijsproces. Daarom bieden we je een gevarieerd programma, waarin theorie en praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met de toepassingsmogelijkheden voor het assisterend/ ondersteunend werken met speciale kinderen. Er is aandacht voor de onderbouwing van het directe instructiemodel, de rol van feedback en het verschil tussen strategische en uitvoerende instructie. Verder staat onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal, zodat cursisten met en van elkaar leren. Aan het eind van de module heb je voldoende deskundigheid om aansprekende, doelmatige en interactieve instructie te geven of daarin te assisteren/ ondersteunen. Zo betrek je leerlingen actief bij de les. Want: een deskundige assistent/ leraarondersteuner maakt het verschil!

Doelen:

  • Praktische uitgangspunten voor doelgerichte instructie
  • Coöperatieve werkvormen om leerlingen te activeren
  • Hoe werkt het brein en wat betekent dat voor instructie?

Overzicht:

Doelgroep: Assistenten en leraarondersteuners
Kerndocenten: Mirjam Mandemaker
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Woensdag 21-02 / 14-03 / 04-04 / 18-04 / 16-05

Tijdstip:

13.30 – 17.00 uur

Totale studielast:

30 uur (waarvan 15 zelfstudie uren)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.