Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Begrijpend luisteren en lezen

Je kent ze vast. De leerling die technisch goed leest, maar niets lijkt te begrijpen van de tekst. Of juist de leerling die niet kan lezen, maar wel meedoet met de les door (begrijpend) te luisteren naar een tekst. Het is echter een misvatting om te denken dat begrijpend leesonderwijs moet starten vanaf het moment dat een leerling technisch goed kan lezen. Door goede aansprekende beelden en teksten te gebruiken kun jij deze leerlingen helpen betekenis te verlenen aan de wereld om hen heen.

Begrijpen lezen en luisteren

Inhoud:

Om te leren luisteren en lezen met begrip is het noodzakelijk om strategieën toe te passen. Strategieën helpen om beelden of tekst te begrijpen, maar zijn geen doel op zich. Het zijn vaardigheden die het behalen van doelen mogelijk maken. Leerlingen kunnen vertrouwd raken met deze strategieën wanneer de leerkracht hardop denkend voordoet (modeling).

In deze module gaan we inzoomen op de leerlingen die moeite hebben met het begrijpend lezen en luisteren van teksten. Dat begint bijvoorbeeld bij de introductie van beelden, een boek of tekst en welke vragen je aan je leerlingen hierover stelt. Het is ook nodig om te weten welke beelden en teksten geschikt zijn voor de verschillende leerlingen in je groep. Deze module bied je tal van praktische tips en lesideeën hoe jij je leerlingen effectief stimuleert in het begrijpend luisteren en lezen.

Doelen:

• Inzicht krijgen in begrijpend luisteren, – lezen en woordenschat ontwikkeling
• Reflectie op de methode, de werkvormen en toetsen van leesbegrip
• Vaardig worden in modeling, scaffolding, transfer en afstemming op de leerlingen