Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Bewegend leren

Bewegend leren, oftewel leren combineren met bewegen, is het een hype of werkt het echt? Het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’ en een vergelijkbaar Amerikaans project laten zien dat bewegen in de lessen tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leiden. Bovendien blijven de leerlingen door meer concentratie en aandacht beter betrokken bij de les. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen ook fysiek fitter worden. Maar werkt deze aanpak ook voor leerlingen die moeilijk of zeer moeilijk leren?

Bewegend leren

Inhoud:

Het lijkt heel eenvoudig om leerlingen tijdens de les te laten bewegen, maar de praktijk wijst uit dat dit lastiger is dan dat het lijkt. Want welke lessen of gedeeltes van lessen lenen zich bij uitstek voor bewegend leren? En welke bewegingen zijn dan geschikt? En wat doe je als leerlingen (veel) moeite hebben met bewegen of niet gemotiveerd lijken voor het bewegen tijdens de les? De module zal ingaan op het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan bewegend leren en welke resultaten er geboekt zijn met het leren in combinatie met bewegen bij uiteenlopende kinderen en leersituaties. Je leert daarnaast allerhande manieren van bewegen die tijdens je lessen toegepast kunnen worden. Niet alleen krijg je verschillende ideeën aangereikt voor het bewegen met je eigen leerlingen, je gaat zelf ook bewegen. Op die manier ervaar je hoe het is om tijdens het leren te bewegen, of tijdens het bewegen te leren.

Doelen:

• Kennis nemen van de verschillende programma’s die leren en bewegen combineren
• Vergroting van je didactisch en pedagogisch handelingsrepertoire
• Vaardig in het stimuleren van bewegen tijdens je onderwijs
• Competent in het organiseren van bewegend leren tijdens je lessen