Masterclass

Actuele onderwerpen, inspirerende bijeenkomsten

Collegetour Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs (so/ vso) kenmerkt zich niet alleen door de speciale leerlingpopulatie, het is tevens een plek waar veel specialisten samenwerken om onderwijs en zorg op maat te bieden. Helaas heeft het speciaal onderwijs (net zoals andere schoolsoorten) ook te kampen met allerlei problemen, zoals een tekort aan leraren, een hoge werkdruk of verschuiving van problematiek. Maar wat is er nodig om een school voor speciaal onderwijs juist in dit soort roerige tijden optimaal te organiseren?

37.collegetour speciaal onderwijs

Aanmelden:

Inhoud:

Tijdens deze collegetour laten afwisselend een adviseur, directeur en bestuurder hun licht schijnen op hoe zij beleid hebben gevoerd op hun school/ binnen hun organisatie of bestuur. Deze sprekers kenmerken zich alle drie door een bijzondere bijdrage die ze hebben geleverd aan het speciaal onderwijs. Dit type onderwijs  om leerlingen met (zeer) ernstige gedragsproblematiek, vaak in combinatie met allerlei nevenproblematiek, zoals cognitieve beperkingen, delinquentie of fysieke beperkingen.

In actieve sessies van elk 45 minuten kunnen de aanwezigen de drie sprekers het hemd van het lijf vragen over hoe zij (in deze roerige tijden) hun visie op speciaal onderwijs vertaald hebben naar beleid en vervolgens in acties hebben omgezet.

Programma:

16.00 uur   Inleiding

16.15 uur   Jasper Swuste, adviseur Landelijk expertise centrum speciaal onderwijs en sbo werkverband

17.00 uur   Aart Reussing , directeur-bestuurder excellente so-school, secr. landelijke vereniging ZMLK

17.45 uur   Buffet

18.15 uur   Geert Diever, bestuursvoorzitter SO Fryslân, bestuurslid Landelijk expertise centrum so

19.00 uur   Einde collegetour

Overzicht:

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Jasper Swuste, Geert Diever, Aart Reussing
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen
Periode: Schooljaar 2020-2021
Data:
11/02
Tijdstip: 16:00 - 19:00 uur
Totale studielast: 6 uur (waarvan 3 zelfstudie-uren)
 Opgave: www.mijn-nog.nl
 Kosten: Gratis

Buffet € 10,- p.p. (opgave via info@noordelijkonderwijsgilde.nl)