Actieve sessies
Aan de slag met actuele thema's

Themacolleges

Collegiaal auditeren

Collegiale consultatie is een van de meest krachtige manieren om te groeien als professional, mits de gebruikte observaties doelgericht en goed voorbereid zijn. Toch is het lastig om effectieve observaties te organiseren, zeker in speciale vormen van onderwijs. Want op welke aspecten ga je letten? Welk instrument gebruik je? En op welke manier voer je een constructief nagesprek, zonder dat je je collega afbrandt?

Collegiaal auditeren

Inhoud:

In de module collegiaal auditeren leer je korte effectieve lesbezoeken te verrichten bij collega’s. Je krijgt inhoudelijke kaders en richtlijnen aangereikt, zodat je gericht en effectief kan observeren en kwaliteit kan waarderen. Maar bovenal leer je hoe je een professionele dialoog kunt aangaan met je collega over de uitgevoerde observatie. Samen met medecursisten analyseren we veel lesfragmenten. Tussen de colleges door observeer je lesfragmenten van collega’s en wissel je ervaringen en analyses uit. Er zal veel worden gediscussieerd over kwaliteit van lessen, interpretaties van normen en de complexiteit van het lesgeven in ‘speciale’ onderwijssoorten. Verschillende ervaren gastsprekers geven achtergrondinformatie en praktische tips om collegiaal auditeren tot een krachtig, boeiend en effectief middel te ontwikkelen. Dit alles met als doel een goed beeld te krijgen van wat kwaliteit is, hoe je betrouwbaar checkt en hoe je samen met collega’s boeiende dialogen kan voeren over (speciaal) onderwijs.

Doelen:

• Kennis van inhoudelijke kaders en observatie-instrumenten
• Oefenen in het voeren van professionele onderwijsdialogen
• Vaardig is het analyseren en waarderen van lessen in speciale onderwijssoorten

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, ib’ers, schoolontwikkelaars &
managementteam in s(b)o, vso, pro
Docenten: Jan Oudeboom, Michelle Helms-Lorenz
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2019-2020
Data:
Dinsdag 01-10/ 05-11/ 10-12
Tijdstip: 15.30 – 18:00 uur
Totale studielast: 15 uur (waarvan 7,5 zelfstudie uren)
 Opgave: www.mijn-nog.nl
 Deelname:  maximaal 20 personen