Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Druk & Dwars

Iedere leraar heeft wel een aantal drukke en dwarse leerlingen in zijn groep. Deze leerlingen vragen veel van je; het lesgeven lijkt dan bijna topsport. Soms is het moeilijk om nog positieve kanten van deze leerlingen te blijven zien, omdat ze zo vaak ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast lijkt bij sommige leerlingen geen enkele aanpak aan te slaan. Toch kan druk en dwars gedrag behoorlijk verminderen met een effectieve aanpak.

20.druk en dwars

  Aanmelden:

  Inhoud:

  De module Druk & dwars is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Hanzehogeschool in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het doel is om de omgeving van drukke en dwarse kinderen te stimuleren in het constructief omgaan met dit gedrag. De kracht van de scholing ligt in het consequent, voorspelbaar en langdurig volhouden van effectief pedagogische handelen. Je leert je eigen valkuilen kennen en krijgt veelvuldig feedback waardoor je draagkracht vergroot.

  Doelen:

  • Vergroten pedagogische draagkracht;
  • Verbeteren communicatie in de groep & bevorderen contact met leerlingen;
  • Verminderen druk & dwars gedrag in de groep en stress bij jezelf.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/so
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Laura Batstra en team
  Locatie: RuG Leeuwarden - Campus Fryslân
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl (maximaal 10 personen)
  Kosten: € 890,00 p.p.