Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Druk & Dwars (Train de trainer)

Iedere leraar heeft wel een aantal drukke en dwarse leerlingen in zijn groep. Deze leerlingen vragen veel van je; het lesgeven lijkt dan bijna topsport. Soms is het moeilijk om nog positieve kanten van deze leerlingen te blijven zien, omdat ze zo vaak ongewenst gedrag vertonen. Daarnaast lijkt bij sommige leerlingen geen enkele aanpak aan te slaan. Toch kan druk en dwars gedrag behoorlijk verminderen met een effectieve aanpak.

9. druk en dwars
drukendwars2

  Aanmelden:

  Inhoud:

  De train-de-trainer module is bestemd voor gedragsexperts die ofwel meesterschap gedrag/ vakmanschap gedrag succesvol hebben afgerond of gedragsspecialist zijn.

  Na inschrijving zal een intakegesprek gevoerd worden. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald of je aan de train-de-trainer criteria voldoet. Na het succesvol doorlopen van deze module mag je de training binnen de eigen school geven.

  Doelen:

  • Vergroten pedagogische draagkracht;
  • Verbeteren communicatie in de groep & bevorderen contact met leerlingen;
  • Verminderen druk & dwars gedrag in de groep en stress bij jezelf.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr. meester/ lkr. vakman/ortho./psych.
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Laura Batstra en team
  Locatie: Morrapark Drachten
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  22/06
  Tijdstip: 09:30 - 16:30 uur
  Totale studielast: 40 uur (waarvan 26 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl  (max. 10 personen)
   Kosten: € 2250,00 p.p.