Extra handen
in de klas

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Krachtige feedback

Goede feedback is essentieel! Uit vele onderzoeken blijkt dat directe en gerichte feedback leidt tot een
hogere motivatie en betere leerresultaten bij leerlingen. Daarnaast is feedback een krachtig middel
om het zelfvertrouwen van de leerling te bevorderen. Maar hoe geef je directe en gerichte feedback?
Welke vormen van feedback kun je inzetten? En hoe zorg je er nu voor dat jouw feedback kan bijdragen
aan een hoger zelfvertrouwen bij leerlingen? Deze module leert je hoe jij als assistent bewust verschillende vormen van feedback kan inzetten zodat jouw leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Feedback geven

Inhoud:

In deze module worden verschillende vormen van feedback behandeld. Je ervaart
de waarde van het geven van feedback en het leren ontvangen. Je krijgt handvatten aangereikt om deze vaardigheden in te zetten in je dagelijks handelen. Je oefent daarnaast met het optimaal afstemmen van je feedback op de leerling en zijn (onderwijs)behoeften. Diverse vormen van feedback leer je toe te passen op verschillende onderdelen van het lesgeven. Zo kan het gaan over feedback op het gedrag, op de werkhouding, maar ook over het geven van feedback bij het leren van de leerlingen. Door middel van gevarieerde werkvormen leer je de verschillende vormen van feedback effectief toe te passen, met als doel meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij je leerlingen verkrijgen.

Doelen:

• Directe en gerichte feedback leren geven die bijdraagt aan de ontwikkeling van je leerling
• Bewustwording van het effect van feedback
• Vaardig in het stimuleren van onderling gerichte feedback door leerlingen
• Bewustwording van je pedagogisch en didactisch handelen gericht op het optimaal feedback geven