Actuele onderwerpen
in inspirerende bijeenkomsten

Masterclasses

Masterclasses Gedragsstoornissen

Maak je je geregeld zorgen over het gedrag van een leerling? Je zou kunnen denken dat het gedrag dat de leerling laat zien het gevolg is van een gediagnosticeerde stoornis. Maar of dit het geval is, dat is nog maar de vraag. In twee masterclasses word je ondergedompeld met nieuwe inzichten in het omgaan met autisme spectrumstoornissen (ASS) en drukke en dwarse kinderen (met of zonder diagnose ADHD) in het speciaal (basis) onderwijs en praktijkonderwijs.

Gedragsstoornissen

Inhoud:

In de eerste masterclass staat het thema “motivatie bij leerlingen met ASS” centraal. Christy Tenback neemt ons mee in de vraag of een gebrek aan motivatie daadwerkelijk een motivatieprobleem is of een autisme-gerelateerd probleem. In de masterclass worden eigen casussen samen geanalyseerd om te leren aan welke “knoppen je kunt draaien” om de leerlingen (weer) te motiveren tot leren. In de masterclass wordt ook de (on)zin van beloningssystemen voor het stimuleren van motivatie bij leerlingen met ASS aan de orde gesteld. De tweede masterclass wordt verzorgd door Laura Batstra, expert op het gebied van ADHD. Zij levert bewijs dat ADHD geen aanwijsbare stoornis is in de hersenen. ADHD is niet meer dan een naam die gegeven wordt aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. En dit gedrag is het gevolg van een complex van factoren. Naast aanleg van het kind, spelen zaken als school, ouders, buurt en de veeleisende maatschappij een rol. De masterclasses zijn los van elkaar te volgen.

Doelen:

• Inzicht in de kenmerken, behoeftes en aanpak van leerlingen met ASS in sbo/ so/vso en pro
• Inzicht in wat ADHD wel en niet is, en welke tips soms helpen bij het omgaan met drukke/ dwarse kinderen