Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Grip op gedrag

Merk je dat er steeds meer leerlingen in je groep bijzonder gedrag vertonen? Leerlingen die moeite hebben om te luisteren en zich aan de regels te houden binnen de groep en/ of op school? Door te investeren in een positief klassenklimaat kun je als leerkrachten assistent in het speciaal (basis) onderwijs veel leerlingen optimaal begeleiden, waardoor je gedragsproblemen kunt voorkomen, hanteren of op een creatieve manier kunt verminderen.

Grip op gedrag

Inhoud:

Grip op gedrag is gebaseerd op de principes van de Internationale succesformule van Parent Management Training Oregon (PMTO) en Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS); de meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen (met en zonder speciale onderwijsbehoeften). Door het stimuleren van een positief klimaat in de klas en het tijdig signaleren en bijsturen van gedragsproblemen ontstaat een stevig fundament en een stabiele basis om àlle leerlingen de juiste ondersteuning te geven. Je krijgt daarbij effectieve strategieën aangereikt, waarmee je de ontwikkeling van kinderen goed kunt volgen en tijdig kunt ingrijpen met korte effectieve interventies. Een goede interactie tussen leerkracht/ assistent en leerling, positieve omgang tussen leerlingen onderling en handelingsgericht werken staan steeds centraal. Op die manier heb je als leerkracht/ assistent grip op gedrag!

Doelen:

• Kennis opdoen van de Internationale succesformule van SWPBS en
PMTO
• Oefenen met verschillende praktische strategieën
• Toepassen van effectieve technieken voor in het speciaal (basis)onderwijs

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, assistenten, ib’ers en schoolontwikkelaars s(b)o
Docenten: Nynke Antonides, Gerdien Visser
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2019-2020
Data:
Nieuwe data door Corona-annuleringen: Donderdag
27-08/17-09/01-10/ 22-10/
Tijdstip: 16.00- 19.30 uur
Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Deelname: maximaal 20 personen