Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Groepsplanloos lesgeven

Groepsplannen zijn een handig middel om overzicht te krijgen in de leerdoelen, het leesstofaanbod, je didactiek en klassenmanagement. Toch worden deze plannen vaak gezien als een administratieve last. Sommige collega’s maken enkel groepsplannen omdat het móet. Een alternatief hiervoor wordt geboden met ‘Groepsplanloos werken’.

29.zelfbeeldtheater

Aanmelden:

Inhoud:

Onder de naam ‘Groepsplanloos werken’ neemt Wijnand Gijzen je mee in hoe je de voorwaarden van groepsplanloos werken kunt realiseren op school- en groepsniveau.  Er is hierbij niet alleen aandacht voor vakken zoals lezen en rekenen. Ook opbrengstgericht werken bij gedrag, komt aan bod, evenals wat groepsplanloos lesgeven betekent voor een individuele leerkracht als voor het gehele team.
Aanvullend biedt deze scholing inspiratiesessies waarin leerkrachten succesvolle alternatieven voor het groepsplan tonen.

Doelen:

  • Kennis van planmatig, opbrengstgericht werken zonder groepsplannen;
  • Grip krijgen op het verminderen van de administratielast op school- en leerkrachtniveau;
  • Ontwikkelen van eigen werkwijze om de opbrengsten van je groep te verhogen.

Overzicht:

Doelgroep: MT/ib/so/lkr
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/
(Gast)docenten: Wijnand Gijzen
Locatie: Incompany
Periode: Schooljaar 2020-2021
Data:
Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
Totale studielast: 15 uur (waarvan 7,5 zelfstudie-uren)
 Opgave: www.mijn-nog.nl
 Kosten: € 890,00 p.p.