Niet aangeboren hersenletsel

Hersenletsel heeft grote gevolgen voor een leerling. Door de hersenbeschadiging kunnen verschillende gebieden in de hersenen aangetast zijn. In sommige gevallen is dit duidelijk zichtbaar doordat de aangetaste hersendelen lichamelijke uitval tot gevolg hebben. Vele andere problemen zijn minder goed zichtbaar. Hierbij denken we aan concentratieproblemen, geheugenproblemen, ongeremd gedrag of problemen bij de waarneming. Om voor deze leerling onderwijs op maat te verzorgen, is het van groot belang dat je als professional kennis hebt van Niet aangeboren hersenletsel (NAH). Deze kennis kun je inzetten voor het bepalen van de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, zodat je je pedagogisch- en didactisch handelen daarop af kunt stemmen.

hersenletsel

Inhoud:

Tijdens de e-learning maak je op een inspirerende en laagdrempelige manier
kennis met de kenmerken van NAH. Naast het lezen van achtergrondinformatie verdiep je je met videofragmenten en opdrachten in de specifieke behoeften van leerlingen met NAH. Met als doel je pedagogisch en didactisch handelen daarop af te stemmen. Je zult overigens merken dat deze aanpak, ook geregeld geschikt kan zijn voor leerlingen met andersoortige onderwijsbehoeften. Het is echter van groot belang de achterliggende reden van je afstemming te doorgronden opdat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Deze e-learning maakt deel uit van de reeks Mytyl-tyltyl e-learnings deel 1. De e-learning over NAH kan los gevolgd worden, maar ook in combinatie met de e-learning Cerebrale Parese (CP) en/of de e-learning Epilepsie.

Doelen:

• Kennis van de kenmerken van NAH
• Doorgronden van de problematiek bij een leerling met NAH
• Herkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met NAH
• Praktische handvatten voor een effectieve aanpak voor leerlingen met NAH

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, assistenten en ib’ers
Periode: 2017-2018 / 2018-2019
Start: per 1 maart 2018
Totale studielast: 1 uur