Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Leren door sport en spel

Leerlingen in het specialistisch onderwijs bewegen geringer en zijn minder fit dan leerlingen in het reguliere onderwijs. Dit is van negatieve invloed op hun gezondheid, vaardigheid, creativiteit en welbevinden. Maar hoe krijg je leerlingen met plezier in beweging als ze motorisch onhandiger zijn, samenwerking lastig vinden, moeite hebben met het omgaan met emoties/ gevoelens of prikkelgevoelig zijn? Oftewel hoe maak je beweegsituaties passend?

25.door sport en spel leer je echt wel 1

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Beweegsituaties doen zich overal voor: in de gymzaal, het plein, de klas, de gang en tijdens vrije tijdsmomenten. Reden genoeg om als  leerkracht/ vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding, maar bij voorkeur als team, een manier te bedenken om leerlingen in het specialistisch onderwijs veel te laten bewegen.

  In drie sportieve bijeenkomsten word je geprikkeld om jouw leerlingen met meer plezier deel te laten nemen aan sport- en spelactiviteiten. Er wordt ingegaan op leerlingen die motorisch-, sociaal en emotioneel onhandiger zijn. De invloed van de omgeving bij het ervaren van plezier in dit (doelgericht) sport en spel is daarbij van groot belang voor de gezondheid en vaardigheid van leerlingen.

  Doelen:

  • Kennis van allerhande beweegstimulatie in het specialistisch onderwijs;
  • Kenbaar maken van het belang van bewegen bij speciale leerlingen en hun omgeving;
  • Beweegsituaties passend maken.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr. Lo/lkr.
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Special Heroes- Franceline van de Geer, Frank Beekers, De Spelles -Matthijs Jansen
  Locatie: Talryk Drachten
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  03/03, 07/04
  Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
  Totale studielast: 15 uur (waarvan 7,5 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Kosten: € 890,00 p.p.