Niveau meesterschap

Onze scholing voor leerkrachten

Tweejarige meesterschapmodule: Leren leren

In het speciaal (basis)onderwijs is het van groot belang dat leerlingen inzicht hebben in wát ze leren, waaróm ze dat leren en hóe ze leren. Het gebeurt nog vaak dat sbo- en (v)so-leerlingen alleen leren van hetgeen hen wordt aangereikt in plaats van dat ze hier actief in betrokken worden. Terwijl als leerlingen zich meer bewust worden van wat ze kunnen, meer zelfstandig sturing kunnen geven aan hun leerdoelen, gaan ze zich leren redden (met zo min mogelijk begeleiding). Maar kunnen leerlingen in het sbo en (v)so dit wel, dit leren hoe je moet leren, oftewel leren leren?

Meesterschap leren leren

Inhoud:

Deze module belicht verschillende thema’s van leren leren, zoals:
leerstrategieën, zelfregulatie, rijke leeromgeving en mindset. Een belangrijk onderdeel is het leren plannen en monitoren van het leerproces. Verschillende toonaangevende gastdocenten zullen deze thema’s benaderen vanuit onderzoek en praktijkervaring. Er wordt een afwisseling gemaakt tussen kennisverrijking, het doen van opdrachten, het analyseren van filmfragmenten en uitwisselen van ervaringen. In de module ga je de opgedane competenties (als een train de trainer) toepassen in de eigen school bij het maken van praktijkopdrachten, een leerbeleidsplan en een kleinschalig praktijkonderzoek. Gedurende de 16 bijeenkomsten verdeeld over twee schooljaren voel je je als cursist steeds beter in staat om samen met je collega’s aantoonbaar betere ‘leerders’ van de leerlingen te maken. Na een succesvolle afronding van deze module bezit je een vrijstelling van 4 EC voor de keuzebewijzen in de leerroute Talentontwikkeling en toekomstgericht leren van de Master Educational Needs van de Hogeschool Windesheim.

Doelen:

• Inzicht in de metacognitieve ontwikkeling van leerlingen in het s(b)o/vso
• Effectief signaleren/ volgen van leren leren bij leerlingen
• Toepassingsmogelijkheden kennen van allerhande aanbod voor s(b)o/vso
• Competent in het optimaliseren van leren leren in de school

Overzicht:

Op aanvraag

Doelgroep: Leerkrachten, ib’ers, schoolontwikkelaars, ab’ers en MT in s(b)o, vso, pro en po
Docenten: Karin Stokvis en Kees Vreugdenhil
Locatie:
Periode:

Op aanvraag

Data:

Tijdstip:

Totale studielast:

128 uur (waarvan 64 zelfstudie uren)

 Opgave: www.mijn-nog.nl
 Deelname: maximaal 20 personen