Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Agressie
Agressieregulatie in het onderwijs

Dwang en drang zijn geen vanzelfsprekende termen bij de invulling van het geven van onderwijs. In situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is, kan echter niet altijd worden voorkomen dat vormen van dwang en drang noodzakelijk zijn.

Inhoud:

Tijdens de module ‘agressieregulatie in het onderwijs’ krijg je inzicht in de achtergrond en opzet van de richtlijnen van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs en kan je samen met de trainers en medecursisten de koppeling maken naar de onderwijspraktijk. Vanuit deze richtlijn wordt de focus allereerst gelegd op het voorkomen van probleemsituaties. Daarnaast wordt je getraind om adequaat te reageren indien een situatie zich aandoet waarbij fysiek en/of vrijheidsbeperkend handelen de enig overgebleven optie is. Met behulp van ervaren en getrainde acteurs wordt inzicht gegeven in de opbouw, het reguleren en de-escaleren van agressieniveaus. Ook krijg je inzicht in je eigen pedagogisch handelen, houdingsaspecten, normen, grenzen en gedragingen. Deze elementen vormen een essentiële voorwaarde in het voorkomen en de-escaleren van onveilige situaties.

 

De module geeft je niet een set do’s en don’ts, aangezien deze niet bestaat; elke situatie is anders en vraagt om een unieke aanpak. Maar het geeft wel een denkkader en handvatten om in je eigen praktijk onveilige situaties te voorkomen, te herkennen en te reguleren. Na deze module is je pedagogische handelingsrepertoire en professioneel zelfvertrouwen vergroot daar waar het gaat om het voorkomen van spanning en agressie en interventietechnieken om agressie effectief te hanteren.

Doelen:

  • Inzicht en kennis van de richtlijnen van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs
  • Handvatten om agressief gedrag (vroegtijdig) te reguleren en te de-escaleren
  • Uitbreiden van pedagogisch handelen en professioneel zelfvertrouwen

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Dick Vogel
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Dinsdag
30-01 / 06-03 / 20-03
Tijdstip: 16.00-20.00 uur
Totale studielast: 25 uur (waarvan 15 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.