Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Lastig gedrag voorkomen en hanteren
Begeleiden van gedragsproblemen

Als leraar heb je af en toe je handen vol om het gedrag van je leerlingen in goede banen te leiden. Het valt niet mee om hardnekkig probleemgedrag effectief te begeleiden. Het ontwikkelen van goed (ortho) pedagogisch handelen kan veel voorkomen.

modules 17-18_8

Inhoud:

In deze module leer je herkennen wat leerlingen met probleemgedrag nodig hebben en hoe je in je pedagogische handelen aan kunt sluiten bij de behoeftes van die leerlingen. De theorie is gedegen en direct toepasbaar voor je handelen als leerkracht in het geven van passend onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er is veel aandacht voor de dagelijkse praktijk met praktische tips om lastig gedrag te voorkomen en te hanteren. Aan de hand van (ingebrachte) videobeelden en -casussen ontdek je hoe je kinderen met ‘gedragsproblemen’ kunt begeleiden. Tijdens de verschillende gastcolleges wordt het begeleiden van gedragsproblemen en gedragsstoornissen belicht vanuit diverse perspectieven.

In vijf interactieve, oplossingsgerichte colleges, krijg je zicht op de meest voorkomende gedragsstoornissen (ASS, ADHD,
ODD, angst- en hechtingsproblemen) en hoe je deze kunt begeleiden. We onderzoeken de balans tussen structuur bieden en grenzen stellen, tussen ondersteunen en ruimte bieden. Waar trek je grenzen en hoe handhaaf je die op een prettige manier? Ook aspecten als tact, intuïtie, sensitiviteit en responsiviteit komen aan bod. We kijken naar de rol die je speelt bij het ontstaan of voortbestaan van gedragsproblemen. Wat werkt en wat juist niet? Na deze module ben je in staat om hardnekkige gedragsproblemen en veel voorkomende gedragsstoornissen effectief te begeleiden.

Doelen:

  • Praktische suggesties voor het begeleiden van lastig te hanteren gedrag
  • Aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met gedragsstoornissen
  • Pedagogische vaardigheden en een optimale basishouding

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Dick Vogel
Locatie: Nader te bepalen
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Totale studielast: 40 uur (waarvan 20 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.
regulier ict

Inhoud:

In deze module nemen we het huidige aanbod aan applicaties, digitale leermiddelen en hun toepassingen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onder de loep. Hoe kom je bijvoorbeeld met behulp van de iPad tegemoet aan de leerstijlen van prikkelzoekende of juist prikkelmijdende leerlingen? Met welke toepassingen maak je het dagelijks leven van leerlingen met motorische- of leerproblemen een stukje makkelijker? En in hoeverre zijn het leren programmeren en het gebruik van robotica van toepassing voor leerlingen met bijvoorbeeld leerachterstanden? In de colleges wordt vanuit de theorie een directe link gelegd met de dagelijkse praktijk en er wordt volop geëxperimenteerd met de verschillende voorbeelden die aan de orde komen. Ook ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van een digitaal lesprogramma dat je direct kunt toepassen in je eigen klas.

De nadruk in deze module ligt op het gebruik van de iPad, naast andere type tablets, het digibord en de pc. Aan het eind van de module kun je het didactisch gebruik van digitale leermiddelen effectiever toepassen in de praktijk en kun je hiermee beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen.

Doelen:

  • Verkenning applicaties voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
  • Wat maakt een applicatie geschikt voor jouw doelgroep?
  • Zelf aan de slag met het maken van een digitaal lesprogramma voor joúw leerlingen

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Auke Sikma
Locatie: Nader te bepalen
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Nader te bepalen

Tijdstip:

Nader te bepalen

Totale studielast:

40 uur (waarvan 20 zelfstudie uren)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.