Niveau vakmanschap

Onze scholing voor leerkrachten

De hoogst haalbare uitstroombestemming
Arbeidstoeleiding vso

Hoe krijgen wij als school een hoger percentage leerlingen dat uitstroomt naar arbeid en/ of vervolgonderwijs? Om deze ambitie te realiseren is het van belang dat er optimaal samengewerkt wordt tussen de verschillende disciplines binnen en buiten de school.

modules 17-18_11

Inhoud:

Tijdens de module werk je op onderzoekende wijze aan de vraag: Op welke manieren kunnen we meer afstemming creëren tussen (vso) leerstofaanbod, stage en de uitstroombestemmingen? In de uitwerking van het vraagstuk wordt de vertaalslag gemaakt van achterliggende theorieën naar de praktijk. Dit levert een plan op met interventies die leiden tot een hogere uitstroom naar vervolgbestemmingen, passend bij de ambitie van de scholen en SO Fryslân. De module biedt inzicht op het gebied van arbeidstoeleiding, veranderingsmanagement en het beïnvloeden van groepsprocessen om collega’s te enthousiasmeren. Dit wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden waarbij vanuit het perspectief van de leerling naar arbeidstoeleiding gekeken wordt.

Dit is een module op niveau vakmanschap. Je kiest hiervoor als je veel ervaring hebt in het lesgeven, begeleiden en coördineren van algemene en specifieke (werk)competenties binnen het vso. Vanuit elke school kan slechts één praktijkdocent, één stagecoördinator en één mentor zich opgeven voor deze module. De module start met een korte e-learning die je voorbereidt op het uitvoeren van een pitch over de arbeidstoeleiding op je eigen school. Op basis van gekozen speerpunten gaan cursisten in subgroepen planmatig op zoek naar mogelijkheden en oplossingen voor knelpunten binnen de scholen. De missie: meer leerlingen naar de hoogst mogelijke uitstroombestemming.

Doelen:

Onderzoek vanuit knelpunten naar mogelijkheden en oplossingen voor de praktijk

De actuele ontwikkeling op arbeidstoeleiding, trends en wettelijke eisen

Veranderingsmanagement gericht op het enthousiasmeren van collega’s

Overzicht:

Doelgroep: Leerkracht
Kerndocenten: Andreas Pel
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Dinsdag 16-01 / 30-01 / 13-02 / 06-03 / 20-03

Tijdstip:

16.00-20.00 uur

Totale studielast:

40 uur (waarvan 20 uur zelfstudie)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.