Niveau vakmanschap

Onze scholing voor leerkrachten

In het (v)so meet je zo!
Haal meer uit je rekenonderwijs

Heb jij je rekenonderwijs al best goed voor elkaar, maar heb je de drive om nog meer uit de groep en de individuele leerling te halen? Dan kun je er op rekenen dat dit de module is die past bij jouw ambitie!

modules 17-18_12

Inhoud:

Deze module op vakmanschapsniveau is bedoeld voor leerkrachten die al een gedegen theoretische kennisbasis hebben en dit toepassen tijdens het rekenonderwijs. Hierbij gaat het over het juist inzetten van de beschikbare modellen bij het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en/ of leerlingen met ernstige rekenproblemen. Er valt dan te denken aan een verdieping van het drieslagmodel, het handelingsmodel, de vertaalcirkel en het diagnostisch rekengesprek. Verschillende gastdocenten leveren hiertoe een bijdrage die aansluit bij de behoeften van leerlingen in het specialistisch onderwijs op
basis van de genoemde modellen en theorieën.

Vanuit een onderzoekende houding ga je tijdens de module aan de slag om je eigen onderwijs te verbeteren. Het doel van de module is dat je kennis wendbaar wordt, zodat je tot op detailniveau de rekenontwikkeling kunt analyseren. De analyses vertaal je naar je aanpak en aanbod in de klas op groep-, subgroep- en individueel niveau. Na het volgen van deze module ben je een rekenexpert die de eigen collega’s kan betrekken en inspireren, omdat jouw rekenonderwijs van een hoog niveau is. Om de bovenstaande ambitie te bereiken wordt er tijdens de module veel gebruik gemaakt van opnames uit je eigen praktijk, bijvoorbeeld het uitvoeren van een diagnostisch rekengesprek.

Doelen:

Je invloed als leerkracht bij rekenen vergroten

Méér verdieping en toepassing van de rekenmodellen

Een uitdagende module met een stevige theoretische basis

Overzicht:

Doelgroep: Leerkracht
Kerndocenten: Wilfred Hofstetter
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Donderdag 28-09 / 12-10 / 02-11 / 16-11 / 30-11

Tijdstip:

17.00-21.00 uur

Totale studielast:

40 uur (waarvan 20 uur zelfstudie)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.