Goed onderwijs voor ZML leerlingen
deel 3

Welkom bij het derde deel van ‘Goed Onderwijs aan ZML-leerlingen’. Je krijgt hierin belangrijke praktische informatie over het leren en de communicatie van en met ZML-leerlingen. Vanuit de theorie maken we een directe koppeling naar de dagelijkse praktijk.

modules 17-18_b4

Inhoud:

*De theorie komt uit ‘Het leren van ZML: Op je hurken in de klas’ van Damen en Cordang (2007).

Het doel van deze module is dat je de inhoud kunt gebruiken bij het opstellen van groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven en handelingsadviezen voor de communicatie met de leerlingen.

Deze e-module bestaat uit 3 blokken:
  • Blok 1: introductie en korte terugblik op e-modules ‘Goed Onderwijs aan ZML-leerlingen – deel 1 & 2’ (leerstijlen op school-, groeps- en leerlingniveau)
  • Blok 2: samenhang tussen de verschillende leerstijlen
  • Blok 3: specifieke aspecten van communicatie van en met ZML-leerlingen

Na blok 2 en 3 volgt een korte kennistoets, waarvan je 80% goed moet hebben om te slagen. Er zijn meerdere herkansingen mogelijk. Na het succesvol afronden van beide toetsen kun je een certificaat downloaden. Het is mogelijk om te pauzeren en op een later moment verder te gaan.

Onze e-learning modules zijn ondergebracht bij A new spring. Als je op onderstaande link klikt, kun je daar met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Heb je nog geen inloggegevens, neem dan via het contactformulier contact met ons op.