Onderwijskundig leiderschap
in een lerende school

Het effectief leidinggeven aan professionals in het onderwijs omvat meer dan het aansturen van mensen en processen. Veel scholen willen zich ontwikkelen als leergemeenschap (learning community) en denken na over hoe het personeel zo effectief mogelijk ingezet kan worden om het volle potentieel van de leerlingen maar ook die van het personeel zelf te benutten. Maar hoe pak je dit als directielid of teamleider gedegen aan?

modules 17-18_b5

Inhoud:

Deze module richt zich op het leidinggeven aan het leren van een school als geheel. Dit overstijgt het individueel leren van alle individuen binnen de schoolcontext. Het veronderstelt dat vanuit een onderwijskundige visie een vertaalslag wordt gemaakt naar het concreet handelen in de klas en het handelen in de ondersteunende processen. Want hoe motiveer je je team, opdat zij uitdagingen willen en kunnen aangaan, zich gewaardeerd voelen en niet overbelast raken in een setting waar een hoge werkdruk vaak aan de orde is? En op welke manier kan consultatie van invloed zijn op de professionalisering van een personeelslid? En welke activiteiten van leidinggevenden leiden tot effectieve implementaties in het onderwijs? Dat zijn allemaal elementen waar de module ‘Onderwijskundig leiderschap’ aandacht aan zal besteden.

Tijdens de module worden plenaire sessies afgewisseld met het werken in kleine groepen waarin wordt geoefend in de toepassing van de kennis door middel van interactieve opdrachten, rollenspelen met acteurs en het bekijken en bespreken van realistische casuïstiek op het gebied van leiderschap, motivatie, consulatie, implementatie en evaluatie.

Doelen:

  • Leiding geven aan professionele leergemeenschappen
  • Onderzoekend leren in het onderwijs
  • Het motiveren en stimuleren van kritische en onderzoekende werknemers in het onderwijs
  • Consultatietechnieken ten behoeve van het professionaliseren van docenten
  • Implementeren en evalueren van effectieve leidinggevende activiteiten

Overzicht:

Doelgroep: Directie en teamleiders
Kerndocenten: Marieke van Roy & Wim Meijer
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: 3 dagen
Tijdstip: 10.00-16.00 uur
Totale studielast: 30 uur
Opgave: via info@effectiefonderwijs.nl
Deelname: maximaal 25 pers.