Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Vervolgcursus
Zo leer je kinderen lezen en spellen II

Met de juiste instructie, leren kinderen succesvol lezen en spellen. De methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft de juiste inzichten en handvatten om het lees- en spellingsonderwijs op je school te versterken.

modules 17-18_16

Inhoud:

Als je eerder de themacursus hebt gevolgd, kun je je kennis nu uitbreiden met het de vervolgcursus over de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. In dit tweedaagse vervolg wordt de methodiek van drs. José Schraven uitgerold over meerdere doelgroepen. De methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft houvast bij lezen en spellen. Het geeft voor de leerkracht duidelijk aan hoe goed lees- en spellingonderwijs uitgevoerd dient te worden en geeft leerlingen inzicht in de structuur van de Nederlandse taal. De methodiek kan naast elke lees/spellingmethode worden toegepast en levert al snel verbeterde resultaten op.

Dit is een themacursus van het Noordelijk Onderwijsgilde waarmee je je kunt verdiepen in een specifiek onderwerp. In dit geval in het uitrollen van de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Eerste twee dagdelen: voortgezet leesonderwijs, het verhelderen van hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen. 3e dagdeel: Doorgaande lijn groep 2-3, het oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar 3 ontstaat.

Doelen:

  • Vervolg op themacursus ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen I’
  • Richtlijnen en praktische tips voor het uitrollen van de methodiek
  • Instructiemethodiek voor effectiever lees- en spellingsonderwijs

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: José Schraven
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Woensdag 04-10 / 11-10 / 22-11
Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Totale studielast: 10 uur
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.