Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Lastig gedrag voorkomen en hanteren
Begeleiden van gedragsproblemen

Als leerkracht heb je af en toe je handen vol om het gedrag van je leerlingen in goede banen te leiden. Het valt niet mee om hardnekkig probleemgedrag effectief te begeleiden. Goede pedagogische vaardigheden zijn dan van groot belang.

modules 17-18_8

Inhoud:

In deze module leer je herkennen wat leerlingen met probleemgedrag nodig hebben en hoe je in je pedagogische handelen aan kunt sluiten bij de behoeftes van die leerlingen. De theorie is gedegen en direct toepasbaar voor je handelen als leerkracht in het onderwijs aan specialistische kinderen. Er is veel aandacht voor de dagelijkse praktijk met praktische tips om lastig gedrag te voorkomen en te hanteren. Aan de hand van (ingebrachte) videobeelden en -casussen ontdek je hoe je speciale kinderen met gedragsproblemen optimaal kunt begeleiden. Tijdens de verschillende gastcolleges wordt het optimaal begeleiden van gedragsproblemen en gedragsstoornissen belicht vanuit diverse perspectieven.

In vijf interactieve, oplossingsgerichte colleges, krijg je zicht op de meest voorkomende gedragsstoornissen (ASS, ADHD, ODD, angst- en hechtingsproblemen) en hoe je deze kunt begeleiden. We onderzoeken de balans tussen structuur bieden en grenzen stellen, tussen ondersteunen en ruimte bieden. Waar trek je grenzen en hoe handhaaf je die op een prettige manier? Ook aspecten als tact, intuïtie, sensitiviteit en responsiviteit komen aan bod. We kijken naar de rol die je speelt bij het ontstaan of voortbestaan van gedragsproblemen. Wat werkt en wat juist niet? Na deze module ben je in staat om hardnekkige gedragsproblemen en veel voorkomende gedragsstoornissen effectief te begeleiden.

Doelen:

  • Praktische suggesties voor het begeleiden van lastig te hanteren gedrag
  • Aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met gedragsstoornissen
  • Pedagogische vaardigheden en een optimale basishouding

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Dick Vogel
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Donderdag
21-09 / 05-10 / 19-10 / 09-11 / 23-11
Tijdstip: 16.00-20.00 uur
Totale studielast: 40 uur (waarvan 20 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.