Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Alles uit de kast!
Opbrengstgericht werken in het vso

Op welke manier pas ik opbrengstgericht werken toe bij het vak Sociaal-emotionele ontwikkeling of bij de algemene werkcompetenties? Hoe betrek ik de vso-leerling bij zijn leerproces om tot hogere opbrengsten te komen? Dit zijn herkenbare vragen voor veel leerkrachten in het vso.

modules 17-18_10

Inhoud:

Het eerste onderdeel van de module is analyse op basis van data. Deze harde kant van de cyclus OGW houdt in dat je opbrengstgegevens structureel analyseert om het onderwijs (beter) vorm te geven. In de voorbereiding op de uitstroom naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs, is de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen van doorslaggevend belang. Het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling bij de algemene werkcompetenties zorgt ervoor dat de leerling beter wordt voorbereid richting de optimale uitstroom. Je wilt als leerkracht ‘de maximale opbrengst’ uit leerlingen halen, júist op de leergebiedoverstijgende onderdelen. Het tweede onderdeel van de module is het betrekken van de leerling bij zijn opbrengsten; de zachte kant. In de module maak je kennis met verschillende coachingstechnieken, die aansluiten bij de leerlingkenmerken in het vso. Om dit zo realistisch mogelijk vorm te geven worden de coachingstechnieken met behulp van acteurs geoefend. Op deze wijze kun je met je ervaringen/ casussen uit de praktijk direct oefenen in het betrekken van de leerlingen bij het realiseren van hogere opbrengsten.

Doelen:

  • De cyclus OGW toepassen specifiek voor het vso
  • De leerling actief betrekken bij het werken aan opbrengsten
  • Coachingstechnieken oefenen met acteurs

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Teade de Boer
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Dinsdag
19-09 / 03-10 / 17-10 / 07-11 / 21-11
Tijdstip: 16.00-20.00 uur
Totale studielast: 40 uur (waarvan 20 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.