Niveau starter

Onze scholing voor leerkrachten

Klaar met de start!
Verder op weg van starter naar basisbekwaam

Na je startjaar weet je dat je in het onderwijs aan speciale kinderen te maken hebt met heel uiteenlopende leerlingkenmerken. Ondanks je ervaringen als starter blijft het vaak nog best pittig om je onderwijsaanbod efficiënt af te stemmen, om optimaal gebruik te maken van de onderwijstijd en om je leerlingen geconcentreerd en gemotiveerd deel te laten nemen aan het onderwijsproces. Daarnaast heb je te maken met allerlei behoeftes en verwachtingen, zoals die van je leerlingen, je collega´s, je leidinggevende, maar ook van ouders. Kortom: er komt na je startjaar nog steeds heel wat op je af.

modules 17-18_14

Inhoud:

Deze module biedt jou als relatief nieuwe leerkracht een optimale ondersteuning. Gezamenlijk werken we in zes interactieve bijeenkomsten aan je kennis, vaardigheden en houding. Hierbij zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van videobeelden uit de eigen onderwijspraktijk, maar ook van voorbeeldfilmfragmenten. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt de module veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en leer je tijdens deze dynamische intervisie-sessies van elkaars problemen en oplossingen.

 

Deze module is bedoeld voor leerkrachten die één tot drie jaar ervaring hebben opgedaan in het lesgeven aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte en de startersmodule van het Noordelijk Onderwijsgilde hebben afgerond. Je kent de school en leerlingpopulatie steeds beter, maar je kunt nog wel wat hulp gebruiken. Je hebt behoefte aan het delen van ervaringen en wilt graag ondersteuning bij zelf ingebrachte thema´s zoals differentiatie, leerlingspecifieke kenmerken en hun aanpak, vakspecifieke toepassing van didactiek, etc.

Doelen:

  • Door beeldcoaching ontwikkeling van het pedagogisch en didactisch handelen
  • Ondersteuning in kennis, vaardigheden en attitude
  • Koppeling met handelingsgericht werken

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Mirjam Mandemaker
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Donderdag 16-11 / 21-12 / 08-02 / 22-03 / 19-04 / 31-05

Tijdstip:

16.00-20.00 uur

Totale studielast:

48 uur (waarvan 24 zelfstudie uren)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 personen