Actieve sessies en actuele thema's

Themacolleges

Ondersteunende gebaren

Communiceren met behulp van ondersteunende gebaren is prettig voor leerlingen. Ze begrijpen woorden, zinnen en verhaaltjes sneller en krijgen daardoor zichtbaar meer (zelf)vertrouwen. Daarnaast leidt het gebruik van gebaren niet tot de stagnatie van het (leren) spreken; het zorgt juist voor meer ontspannen communiceren. En dit is weer bevorderlijk voor het (leren)spreken.

Ondersteunende gebaren

Inhoud:

In deze themacolleges fris je je kennis en vaardigheden van reeds geleerde gebaren op. De hele cursus is gericht op de communicatie met de leerlingen in je groep. Door steeds te blijven oefenen met gebaren en hiermee zinnen te maken, leer je veel bij om met ondersteunende gebaren te communiceren. Het gaat dan om gebaren die passen bij de alledaagse belevingswereld van de leerlingen, zoals bij begroeten, eten en spelen, maar ook voor in huis, op school en in de klas.

De themacolleges zijn heel praktisch van aard; het gaat om het uitvoeren en communiceren met gebaren. Voor deze themacolleges is basale voorkennis van gebaren vereist (een examen hoeft echter niet behaald te zijn). Het doel is dat je je kennis en vaardigheden opfrist en aanvult op het gebied van ´begrijpen´, ´interactie´ en ´productie´ van gebaren.

Doelen:

• Gebaren en basiszinnen begrijpen
• Aandacht trekken, langzaam en duidelijk gebaren, checken van gebaren
• Gebaren gebruiken in het onderwijs aan joúw leerlingen