Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Participatieladder

Als leerkracht en stagecoach in het vso en pro heb je maar één drive; de leerlingen begeleiden naar een plek waar ze zich lekker voelen en zich optimaal kunnen ontplooien. Deze groep heeft recht op een zo hoog mogelijke plek op de participatieladder. Om dat te bereiken ga je op zoek naar mogelijkheden en verbindingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers, om optimale kansen te creëren voor je leerlingen. Dit vraagt een andere rol van docenten en stagecoaches die betrokken zijn bij dit proces.

20. participatieladder

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module staat het zoeken, creëren en benutten van kansen centraal. Succesvolle projecten  worden samen met gastsprekers geanalyseerd en vertaald naar de mogelijkheden voor de eigen regio en school. Er wordt samen gewerkt aan het maken van plannen en het verfijnen van initiatieven die al zijn gestart. Ook is er aandacht voor (de voortdurend veranderende) wetgeving en de mogelijkheden die binnen de wettelijke kaders worden geboden.

  De gehele module is bedoeld voor alle startende stagecoaches en/of docenten, bijeenkomst 3 t/m 5 voor de gevorderde stagecoaches en/of docenten.

  Doelen:

  • Kennis van het succesvol betrekken van ondernemers en overheid;
  • Inzicht in de (voorwaardelijke) succesfactoren van geslaagde projecten en het ontwikkelen van een initiatief (plan van aanpak) voor de eigen leerlingen in de eigen regio;
  • Ontwikkelen van ondernemerschap en inventiviteit;
  • Bijscholen over wet- en regelgeving m.b.t. arbeidstoeleiding en de participatie-wetgeving.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/so
  Schoolsoort: vso/pro
  (Gast)docenten: Breuer Instituut – Paul Löwik,
  Vonk! – Niels Hoekstra
  Locatie: It Griene Nest Sumar
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  21/10, 18/11, 20/01, 10/02, 17/03
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
   Opgave: www.mijn-nog.nl
   Kosten: € 1050,00 p.p.