Actieve sessies en actuele thema's

Themacolleges

Professionele cultuur

In de afgelopen jaren zijn veel scholen getransformeerd naar resultaatgerichte en meer zelfsturende organisaties. Teamleden specialiseren zich in vakgebieden, krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheden en worden actief betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze cultuuromslag heeft heel veel voordelen, maar ook nogal wat consequenties. Want hoe stimuleer en creëer je een dergelijke professionele cultuur en wat is daarbij je (veranderende) rol als (proces)begeleider?

Prof. cultuur

Inhoud:

Deze module richt zich op veranderende organisaties en met name over de rol die begeleiders daarin innemen. Binnen scholen houden directieleden, teamleiders, intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, schoolontwikkelaars en bouwcoördinatoren zich vaak indirect bezig met de professionele cultuur. Een optimale professionele cultuur gaat over doelen behalen, vakmanschap stimuleren, een lerende omgeving creëren, waarbij collega’s proactief optreden en elkaar aanspreken. Hiervoor is ‘coachend leiderschap’ een noodzakelijke, maar ook complexe vaardigheid. Het heeft te maken met kennis, visie, timing, sociale vaardigheden en inzicht in je persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen.

Inspirerende docenten en zeer ervaren adviseurs behandelen verschillende aspecten van veranderende organisaties en leiderschap dat past bij zelfsturing en resultaatgericht werken. Naast het behandelen van organisatorische aspecten, staat individuele ontwikkeling centraal. Je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de doelen die je voor jezelf hebt gesteld in je rol als procesbegeleider.

Doelen:

• Kennis van de achtergronden van een professionele schoolcultuur
• Good practices en praktijkervaringen actief inbrengen en verzamelen
• Ontwikkelen en toepassen van je competenties gericht op de professionele cultuur op je school