Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Rekenen met een achterstand

Veel leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs hebben moeite met rekenen. Het komt vaak voor dat deze leerlingen niet de resultaten laten zien die je zou verwachten. Van rekenachterstand wordt gesproken als de achterstand op rekenen die een leerling heeft ten opzichte van ‘de gemiddelde leerling’ met dezelfde leeftijd. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes zijn echter per definitie niet ‘de gemiddelde leerling’. Kunnen we bij deze leerlingen eigenlijk wel spreken van een rekenachterstand? En zo ja, hoe bepaal je dat dan? En wat kunnen we doen om leerlingen die rekenen met een achterstand te blijven stimuleren?

Rekenen met een achterstand

Inhoud:

Tijdens de module ‘Rekenen met een achterstand’ leer je hoe je op verschillende manieren kunt kijken naar rekenachterstanden, wat mogelijke oorzaken zijn en op welke manier je leerlingen die rekenen met een achterstand zo goed mogelijk kunt begeleiden. Bij veel leerlingen wordt al gauw gesproken van een rekenachterstand, maar is dat terecht? Wat is eigenlijk een rekenachterstand? En hoe bepaal je deze? Wanneer presteert een leerling nog op basis van zijn of haar capaciteiten? Om zicht te krijgen op rekenachterstanden en leerlingen op een effectieve manier te blijven stimuleren in hun ontwikkeling, is het van belang dat je kennis hebt van hoe een normale rekenontwikkeling eigenlijk verloopt. Maar wat mogen we verwachten van leerlingen met bijvoorbeeld beperkte cognitieve capaciteiten? Het is voornaam om meer te weten van leerlijnen, (tussen)doelen, basisvaardigheden en typen kennis die belangrijk zijn bij het leren rekenen. Daarbij leer je hoe je (spelenderwijs) de ontwikkeling bij leerlingen die rekenen met een achterstand kunt (blijven) stimuleren.

Doelen:

• Zicht krijgen op rekenachterstanden en wat dit betekent

• Kennis vergroten op het gebied van leerlijnen, (tussen)doelen en basisvaardigheden
• Spelenderwijs (blijven) stimuleren van de ontwikkeling bij leerlingen met rekenachterstand