Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Rekenmuurtje

Rekenen is als een bouwwerk waaraan steeds verder wordt gewerkt. Er moeten steeds nieuwe (technische) vaardigheden worden onthouden ter ondersteuning van steeds ingewikkelder bewerkingen. Het Rekenmuurtje maakt deze ‘stapeling’ van kennis en vaardigheden inzichtelijk. welke cruciale bouwstenen van belang zijn voor een goede rekenontwikkeling. Rekendrempels blijken voor een groot aantal leerlingen in alle typen van onderwijs struikelblokken te zijn. Welke gevolgen heeft dit voor de verdere rekenontwikkeling? Op welke manier kunnen we vroegtijdig automatiseringstekorten signaleren? En wat is de beste aanpak om automatiseringstekorten te voorkomen en te genezen?

28.rekenmuurtje

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Tijdens deze themacolleges krijg je inzicht in de opbouw van het rekenmuurtje, het daaraan gekoppelde drempelmodel en het vier fasen model. De vraag die centraal staat tijdens de drie bijeenkomsten is: hoe kan ik het rekenmuurtje op een efficiënte manier inzetten tijdens de rekenlessen en wat heb ik daarvoor nodig?

  Vanuit de theorie worden met name de implicaties voor de praktijk benadrukt. Duidelijk wordt wat je mag verwachten van leerlingen met een verschillend uitstroomprofiel. Er zal aandacht besteed worden aan welke typen kennis een rol spelen bij het leren rekenen. Van daaruit leer je hoe je rekenproblemen op groeps- en individueel niveau kan signaleren, analyseren en aanpakken. Je gaat ook je leerlingen op een positieve manier betrekken in hun eigen rekenontwikkeling met behulp van het Rekenmuurtje!

  Doelen:

  • Inzicht in Rekenmuurtje, drempelmodel, vier fasen model en de relatie met overige rekenmodellen;
  • Kennis hoe automatiseringstekorten achterstanden en stagnatie in rekenen veroorzaken;
  • Signaleren, analyseren en aanpakken van rekenproblemen op groeps- en individueel niveau;
  • Leerlingen positief betrekken bij hun eigen rekenontwikkeling m.b.v. het Rekenmuurtje.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/schoolontwikkelaars
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Anneke Noteboom, Lex Gall, Wilfred Hofstetter
  Locatie: Abe Lenstra Stadion Heerenveen
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  29/09, 20/10, 10/11
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 15 uur (waarvan 7,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 890,00 p.p.