Actieve sessies en actuele thema's

Themacolleges

Seksualiteit in het vso en pro

Vrijwel alle collega’s in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs vinden dat een groot deel van hun leerlingen zeer kwetsbaar zijn op het gebied van seksualiteit. Ze noemen ook dat het zinvol is daar binnen de school meer aandacht aan te besteden. Toch biedt slechts een hele kleine minderheid van de collega’s leerlingen begeleiding of voorlichting op het gebied van lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. De meest voorname reden om wel voorlichting te geven, is dat er zich vaak een incident heeft voorgedaan. Maar op welke manier kunnen scholen leerlingen proactief begeleiden bij een gezonde seksuele vorming in deze belangrijke fase van hun leven?

Seksualiteit in het vso

Inhoud:

In deze themacolleges wordt ingegaan op de seksuele ontwikkeling van leerlingen in het vso en pro. Ook belemmeringen die een risico vormen in de seksuele vorming van deze leerlingen komen aan bod. De ‘VSO leerlijn Seksuele vorming’ van Rutgers (2015), vormt de rode draad in deze themacolleges. De vijf thema’s binnen die lijnlijn zijn: 1. Lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld, 2. Voortplanting, 3. Seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid, 4. Relatievorming en seksuele diversiteit en 5. Veilige seks.

Tijdens de bijeenkomsten leer je onder begeleiding van de zeer ervaren docenten van het expertiseteam seksualiteit ’s Heerenloo seksualiteit bespreekbaar te maken met deze leerlingen en andere belangrijke betrokkenen, zoals ouders. Je leert hoe jij als docent/ mentor, assistent, ib’er of schoolontwikkelaar de kennis en attitude van deze jongeren kunt versterken. Door het uitwisselen van casuïstiek, ‘good practices’ en ervaringen, leer je om proactief te handelen.

Doelen:

• Kennis van seksuele ontwikkeling en seksuele vorming in vso/pro
• Methodieken van seksuele vorming kennen en kunnen toepassen
• Versterken van de eigen professionele houding en samenwerking rond
seksuele vorming