Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Startend in het speciaal onderwijs - Zwolle

Ben jij een startende leerkracht in het (v)so/ sbo of geef je net een jaar les aan (z)ml-leerlingen? Dan komt er waarschijnlijk heel wat op je af; in korte tijd wil je je leerlingen leren kennen en inschatten wat je van ze kunt verwachten. Je geeft les in allerlei vakgebieden met verschillende methoden en maakt wellicht voor het eerst kennis met een leerlingvolgsysteem, met ouders en complexe problematiek.

10.startend in het specialistische onderwijs

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘te overleven’. Gezamenlijk werk je in zes interactieve bijeenkomsten aan je kennis, vaardigheden en houding. Er zal zoveel mogelijk ingespeeld worden op je specifieke vragen met allerlei activiteiten gedurende het schooljaar, zoals het opstellen van een OPP, een groepsplan en rapporten, het voeren van leerlingbesprekingen, et cetera.

  We behandelen kenmerken en behoeften van de verschillende leerlingen in je groep en verdiepen ons in een aantal leerlingen waar je je zorgen om maakt. De basiselementen van didactiek en het omgaan en voorkomen van lastig gedrag komen aan de orde. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van videobeelden uit je eigen onderwijspraktijk. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt de module veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Buiten de bijeenkomsten zal je coach een lesbezoek brengen en je verder helpen met je persoonlijke doelen.

  Doelen:

  • Ontwikkeling van je pedagogisch en didactisch handelen;
  • Ondersteuning en uitbreiding van je kennis, vaardigheden en houding in het (z)ml-onderwijs;
  • Ontwikkeling van een kritische en onderzoekende houding.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr. starters
  Schoolsoort: sbo/so/vso
  (Gast)docenten: Monique Inja, Dick Vogel, Wilfred Hofstetter e.a.
  Locatie: Van der Valk Zwolle / Incompany
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 42 uur (waarvan 21 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.