Niveau starter

Onze scholing voor leerkrachten

Starters & Starters-vervolg

Ben jij een startende leerkracht in het (v)so of geef je net een jaar les aan (z)ml-leerlingen? Dan komt er waarschijnlijk heel wat op je af; in korte tijd wil je de doelgroep leren kennen en inschatten wat je van ze kan verwachten. Je geeft les in allerlei vakgebieden met verschillende methoden en maakt wellicht voor het eerst contact met leerlingvolgsystemen, ouders en leerlingen met lastig gedrag. Er wordt heel wat van je verwacht en veel doe je voor het eerst.

Starter

Inhoud:

Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘te overleven’. Gezamenlijk werk je in zes interactieve bijeenkomsten aan je kennis, vaardigheden en houding. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op je specifieke vragen en helpen je met de voorbereiding van allerlei activiteiten gedurende een schooljaar, zoals ouderavonden, het maken van groepsplannen, evaluaties, leerlingbesprekingen, rapporten, et cetera. We behandelen kenmerken en behoeften van de verschillende doelgroepen binnen het (v)so en verdiepen ons in een aantal van je eigen leerlingen waar je je zorgen om maakt. De basiselementen van didactiek en het omgaan met lastig gedrag komen aan de orde. Hierbij zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van videobeelden uit je eigen onderwijspraktijk. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt de module veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Tijdens deze dynamische intervisie-sessies en leer je van elkaars problemen en oplossingen.

Doelen:

• Kennis van creatieve vormen van didactiek en begeleiding
• Ontwikkeling van je pedagogisch en didactisch handelen d.m.v. beeldcoaching
• Ondersteuning en uitbreiding van je kennis, vaardigheden en houding in het zml-onderwijs
• Basisvaardigheden m.b.t. (de cyclus) van handelingsgericht werken