Niveau starter

Onze scholing voor leerkrachten

Starters & Starters-vervolg

Als startende leerkracht in het speciaal (basis)onderwijs komt er heel wat op je af. In je groep heb je te maken met verschillende leerlingen met diverse onderwijsbehoeften die een uiteenlopende mate van begeleiding van je vragen. Daarnaast geef je les in allerlei vakgebieden en werk je met leerlijnen en methodes. Je volgt de ontwikkeling van je leerlingen en groep nauwgezet in volgsystemen en hebt hierover gesprekken met ouders. Kortom, er wordt veel van je verwacht in deze eerste jaren.

Starters

Inhoud:

Deze module biedt jou als (relatief) nieuwe leerkracht de ondersteuning die nodig is om de eerste jaren ‘te overleven’. Gezamenlijk werk je in zes interactieve bijeenkomsten aan je kennis, vaardigheden en houding. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op je specifieke vragen. Tevens word je geholpen met de voorbereiding van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar, zoals het goed in kaart brengen van je groep, het geven van een effectieve (gedifferentieerde) instructie of bijvoorbeeld een leerlingbespreking van een leerling waar je moeite mee hebt in de groep. We behandelen de kenmerken en behoeften van de verschillende doelgroepen binnen het s(b)o/ vso. Thema’s als bewegend lerend, sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook lastig gedrag komen uitvoerig aan bod. Tijdens de bijeenkomsten zal gebruik gemaakt worden van videobeelden vanuit je eigen onderwijspraktijk. Naast inhoudelijke inspiratie en praktische toepassing, biedt de module veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen.

Doelen:

• Ontwikkeling van je pedagogisch en didactisch handelen d.m.v. beeldcoaching
• Ondersteuning en uitbreiding van je kennis, vaardigheden en houding in het speciaal (basis)onderwijs
• Basisvaardigheden m.b.t. (de cyclus) van handelingsgericht werken

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten in s(b)o, vso, pro
Kerndocenten: Doutsen Gerbrandy
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2019-2020
Data: Dinsdag 01-10 / 12-11 / 10-12-2019
04-02 / 24-03 / 12-05-2020
Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur
Totale studielast: 42 uur (waarvan 21 zelfstudie uren)
 Opgave:  www.mijn-nog.nl
 Deelname:  maximaal 20 personen