Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Stoornisdenken in 't onderwijs

Wat is er met dit meisje aan de hand? Zou er sprake kunnen zijn van ADD? Misschien past deze leerling het beste in een autismeklas? Zou er wellicht hechtingsproblematiek spelen? Dit zijn zoal vragen die je hoort in het onderwijs. Het ‘stoornisdenken’ in het onderwijs blijkt behoorlijk hardnekkig.

Stoornisdenken in t onderwijs

Inhoud:

In deze themacolleges ontdek je hoe het stoornisgebonden denken lange tijd overheerst heeft in onze samenleving. De school is bij uitstek een plek waar problemen voor het eerst ontstaan en van waaruit aangestuurd wordt op psychiatrisch onderzoek (e.g. Wienen, 2019). Passend Onderwijs heeft o.a. tot doel het denken in termen van ‘wat mankeert dit kind?’ weer meer te vervangen door ‘wat heeft dit kind nodig?’.

Wanneer leerkrachten bij problemen uitgaan van stoornissen en dus oorzaken in het kind, zullen ze zich minder bewust zijn van hun eigen invloed en mogelijkheden (Te Meerman et al., 2017).

Doelen:

  • Kennis over inclusief onderwijs, jeugdhulp en stoornisdenken;
  • Inzicht in interactiedenken in de praktijk;
  • Onderzoekende houding t.a.v. stoornisdenken ontwikkelen.

Overzicht:

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Laura Batstra, Bert Wienen, Wim Meijer
Locatie: Van der Valk Leeuwarden
Periode: Schooljaar 2021-2022
Data:
Geannuleerd
Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
Totale studielast: 15 uur (waarvan 7,5 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 890,00 p.p.