Scholing overig

Praktijkgericht & inhoudelijk

Terugkombijeenkomst Arbeidstoeleiding

Leerlingen uit het vso- en praktijkonderwijs stromen veelal uit naar arbeid of dagbesteding. Veranderende wetgeving en decentralisatie maakt dat er in het proces van stage naar arbeid veel onduidelijk is. Een complicerende factor is dat er verschillende partijen bij betrokken zijn in verschillende fasen. En deze partijen spreken ‘verschillende talen’, ook al heeft iedereen dezelfde ambitie; jongeren toeleiden naar een passende arbeidsplaats op een zo hoog mogelijk niveau.

Arbeidstoeleiding

Inhoud:

In deze terugkombijeenkomst brengen we betrokkenen met verschillende achtergronden bij elkaar om na te denken over verbeteringen met betrekking tot arbeidstoeleiding bij de doelgroep ‘pro/vso en mbo-entree’. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen zorg je niet alleen voor contact en begrip, maar ook voor verbeterde afstemming.

De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting. Dit thema komt jaarlijks terug om de participerende scholen in het Noorden te blijven verbinden in het netwerk. Dit jaar doen we dat in 1 bijeenkomst die bestaat uit een update in wet- en regelgeving, noordelijke activiteiten en projecten. Daarnaast zijn er 3 gesprekstafels om informatie mee te nemen, te brengen en uit te wisselen.

Doelen:

  • Kennis van de achtergronden en wetgeving m.b.t. arbeidstoeleiding;
  • Gesprekstafels: Arbeidstoeleiding met competenties en beschut werk/ kennisnetwerk Niet in je Eendje;
  • Concrete voorstellen en afspraken t.b.v. betere afstemming in de regio m.b.t. arbeidstoeleiding.

Overzicht:

Doelgroep: alle betrokkenen stage en arbeid vso/pro/mbo
Docenten: Niels Hoekstra, Jelle Bosch en Patty van Baalen
Locatie: Van der Valk Drachten
Periode:

Schooljaar 2019-2020

Data: Dinsdag 14-4-2019

Tijdstip:

16.00 – 20.00 uur

Totale studielast:

4 uur

Kosten:  €109,00 per persoon
Aanmelden via: www.mijn-nog.nl