Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Vaarwel gangbare diagnostiek, welkom effectieve instructieprincipes 2023-2024 [GEANNULEERD]

Wat élke onderwijsprofessional moet weten over de fundamenten van basisvaardigheden

Een belangrijke zorg in de samenleving is dat het niveau van de leerlingen in het onderwijs daalt. Het probleem dat onder deze zorg ligt, is dat de basisvaardigheden (lezen, spellen, rekenen) ook na jaren onderwijs gemiddeld genomen onvoldoende geautomatiseerd raken.

Omdat het een algemeen en inhoudelijk probleem is, kan dit niet aan de leerlingen liggen. De aanpak van dit probleem start bij professionals die dezelfde taal spreken vanuit een gemeenschappelijke visie op kennis, kwaliteit van kennis, instructie en leren. De gangbare test-diagnostiek voldoet niet, maar zal vervangen moeten worden door een analyse van het rekenen-/lezen-/spellen-in-uitvoering.

vaarwel diagnostiek

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module wordt op basis van wetenschap en praktijkvoorbeelden geanalyseerd wat nodig is om een passende aanpak te ontwikkelen voor leerlingen die moeite hebben met de beheersing van de basisvaardigheden. Het Huis van Basisvaardigheden,  ‘instructievaardigheden’ en ‘diagnostische gesprekken’ zijn elementen die in deze module worden uitgediept en vertaald naar praktische situaties en handvatten.

  Doelen:

  • Inzicht in de kracht, risico’s van gangbare diagnostiek en het alternatief;
  • Kennis van de achtergrond en functie van het Huis van de Basisvaardigheden, typen kennis en goede instructie;
  • Vaardig in taakanalyse en Diagnostisch gesprek in de eigen praktijk.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars-Elshoff
  Locatie: Noordelijk Onderwijsgilde Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  03/10, 17/10, 31/10, 21/11, 12/12
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast: 45 uur (waarvan 27,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1750,00 p.p.