Niveau vakmanschap

Onze scholing voor leerkrachten

Vakmanschap Gedrag

Als ervaren leerkracht/ docent in het speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs weet je als geen ander welke behoeftes je leerlingen hebben om zich veilig te voelen op school en in de klas. Toch kan zo’n veilig pedagogisch klimaat binnen ‘no time’ veranderen wanneer een of meer leerlingen zich boos, gefrustreerd of angstig voelen. Bij deze leerlingen dien je als professional extra voelsprieten te ontwikkelen om situaties goed in te schatten en incidenten te voorkomen.

Vakmanschap gedrag

Inhoud:

In deze module worden gedragsproblemen vanuit verschillende benaderingen intensief belicht. Je leert, ongeacht de diversiteit en complexiteit binnen je groep, hoe je echt een vertrouwensrelatie op kunt bouwen met àl je leerlingen. Het ontwikkelen van een positieve groepsdynamiek, met oprechte aandacht en waardering voor elk kind, is daarbij cruciaal. Tevens leer je hoe je in een (dreigend) conflict kunt de-escaleren en hoe je conflictsituaties kunt ombuigen naar een positieve ervaring voor alle betrokkenen. Een voorwaarde voor de beheersing van deze vaardigheden is, naast kennis van gedrag en inzicht in behoeften van leerlingen, vooral kennis over jezelf. Een belangrijk onderdeel van deze module is het kritisch durven kijken naar jezelf, om te leren van je valkuilen, voorkeuren en overtuigingen. Door het bekijken en bespreken van eigen voorbeelden en casuïstiek, wordt er als groep een kennisbasis opgebouwd die leidt tot een mini-documentaire ‘omgaan met speciaal gedrag’ voor alle scholen.

Doelen:

• Kennis van gedrag(sproblemen), groepsdynamiek en eigen voorkeuren/valkuilen en overtuigingen
• Vaardig in het creëren van een positief leerklimaat in complexe groepen/situaties
• Oefenen in het de-escaleren van (dreigende) conflicten