Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Waarderen en begrenzen

In elke schoolorganisatie worden doelen gesteld en idealen omarmd. Maar om de gewenste verandering te realiseren is er meer nodig dan enkel een plan uitvoeren. In de praktijk zijn er geregeld obstakels te overwinnen die de verandering in de weg staan. Denk aan weerstand in het team, hoge werkdruk, tekort aan personeel en een niet professionele cultuur. Een waarderende aanpak, die recht doet aan de ambitie van de school kan dan een uitkomst bieden.

13. waarderen en begrenzen

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Het beste in personen en in organisaties naar boven halen’, dat klinkt te mooi om waar te zijn. Toch kan waarderend leiderschap en waarderend onderzoeken een grote bijdrage leveren aan een positieve professionele cultuur, waarbij mensen ‘minder hard werken, maar meer bereiken’.

  Op basis van de theorie van ‘Appreciative Inquiry’ (Cooperrider, 1987) zullen thema’s als leiderschap, functioneringsgesprekken en werkdruk aan de orde komen. Organisatie-ontwikkeling, schoolcultuur en het begrenzen van tegengestelde ambities en tegengesteld gedrag zijn eveneens belangrijke onderdelen binnen deze module. Elke deelnemer draagt vanuit de eigen praktijk casuïstiek aan, die helpt om de geleerde thema’s toe te passen.

  Doelen:

  • Kennis van waarderend leidinggeven en waarderend onderzoeken;
  • Vaardiger worden in waarderen en begrenzen;
  • Ontwikkelen van je basishouding t.b.v. een goede omgangs- en kwaliteitscultuur.

  Overzicht:

  Doelgroep: MT/ib/schoolontwikkelaars
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Aart Brezet, Henk Galenkamp
  Locatie: Van der Valk Drachten
  Periode: Schooljaar 2020-2021
  Data:
  17/09, 01/10, 29/10, 10/12, 21/01
  Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
  Totale studielast: 40 uur (waarvan 20 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.