Extra handen
in de klas

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Werkhouding

In het onderwijs aan leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs is één van de meest belangrijke doelen te zorgen dat leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk redden in alledaagse situaties. Leerlingen die moeilijk of zelfs zeer moeilijk leren, krijgen op school veel extra hulp en begeleiding. Deze goed bedoelde en intensieve hulp kan er echter toe leiden dat leerlingen eerder gaan afwachten dan dat ze zelf initiatieven nemen. Om die reden is het van groot belang dat leerlingen in het s(b)o/vso leren hoe ze een meer zelfstandige en proactieve werkhouding kunnen aannemen.

Werkhouding

Inhoud:

Bij werkhoudingsproblemen gaat het onder andere over de volgende problemen:
organisatieproblemen, problemen met zelfstandig werken, planningsproblemen, concentratieproblemen, problemen met uitgestelde aandacht, maar ook motivatieproblemen en moeite met reflecteren en vragen stellen. In deze module wordt vanuit verschillende benaderingen al deze aspecten van de werkhouding van leerlingen in het (v)so en sbo belicht.
Door middel van gerichte oefeningen en videoanalyses gaan we aan de slag met het meer zelfstandig leren werken van onze leerlingen.

Doelen:

• Kennis van de kenmerken en oorzaken van werkhoudingsproblemen
• Vaardiger in het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen
• Bewustwording van het effect van je eigen handelen m.b.t. het stimuleren van zelfstandigheid
• Leren/ ervaren wat het effect is van verschillende benaderingen in het stimuleren van de werkhouding

Overzicht:

Doelgroep: Assistenten in het (v)so en sbo
Docent: Mirjam Mandemaker
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2018-2019
Data: Woensdag 16-01 / 06-02 / 13-03 / 03-04 / 08-05
Tijdstip: 15.00 – 17.30 uur
Totale studielast: 25 uur (waarvan 12,5 zelfstudie uren)