Handelings- / opbrengstgericht werken
& Lezen

Op welke manier zorgen wij ervoor dat handelings- en opbrengstgericht werken gaat leven in de klas en geen administratieve rompslomp wordt op groeps- en schoolniveau? Als intern begeleider of schoolopleider kun je hierin een belangrijke rol spelen. Ook specifiek gericht op lezen is die rol groot wanneer de vraag gesteld wordt wat de inhoudelijke overwegingen zijn voor de aanschaf van een nieuwe leesmethode en op welk manier deze succesvol ingevoerd kan worden.

modules 17-18_5

Inhoud:

Het thema van de eerste studiedag bestaat uit twee onderwerpen: handelings- en opbrengstgericht werken. Onder leiding van Noëlle Pameijer gaan we aan de slag met de cyclus rondom deze twee onderwerpen. Daarbij richten we ons op hoe je de cyclus zo effectief mogelijk kunt inzetten op school-, groeps- en leerlingniveau. Maar ook hoe we ouders erbij kunnen betrekken. En op welke manier we bijvoorbeeld de overgang van het ene naar het andere schooljaar zo concreet mogelijk kunnen vormgeven en de leerkrachten daar optimaal bij kunnen ondersteunen en inspireren. Bij de interpretatie van de data van OGW staat de eigen school centraal en wordt er een vergelijking gemaakt met de andere scholen op stichtingsniveau.

De tweede studiedag zal zich richten op de inhoud van het vakgebied lezen en het succesvol invoeren van een (lees)methode. Het gaat dan om inhoudelijke criteria voor de aanschaf van een nieuwe methode die aansluit bij ZML-leerlingen. Maar ook om het versterken van de visie op het kernvak lezen, dat het uitgangspunt vormt voor de te maken keuze voor een methode. Het invoeren van soortgelijke onderwijsvernieuwingen vraagt kennis van organisatieprocessen en groepsdynamica. Tijdens het tweede onderdeel van de studiedag zal dit aan bod komen. Thijs Homan is de deskundige op dit gebied, die in de vorm van een Master Class ons mee zal nemen in de passende theorie en toepassing.

Doelen:

  • Handelings- en opbrengstgericht werken op school-, groeps-, en leerlingniveau optimaal benutten
  • Inhoudelijke kennis van lezen verbeteren
  • Kennis van groepsdynamica en organisatieprocessen om onderwijsvernieuwingen beter in te voeren

Overzicht:

Doelgroep: Intern Begeleiders en Schoolontwikkelaars
Kerndocenten: Noëlle Pameijer, Thijs Homan, Anneke Smits
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Woensdag 1-11 / 8-11
Tijdstip: 9.00-16.00 uur
Totale studielast: 13 uur
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.