Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Angstig en teruggetrokken2023-2024

Bij veel leerlingen met schoolproblemen is er sprake van onderliggende angst die op verschillende manieren tot uiting kunnen komen. Dit kan op onverwachte momenten gebeuren, waarbij de aanleiding niet direct duidelijk is. Kinderen kunnen zich letterlijk en figuurlijk afsluiten voor hun omgeving en niet meer openstaan voor contact, maar kunnen hun angsten ook ‘verbloemen’ door bijvoorbeeld storend gedrag te vertonen.

Angstig-teruggetrokken

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Een gezonde dosis angst helpt ons om onze doelen te bereiken en gevaarlijke situaties het hoofd te bieden. Wanneer je echter voortdurend in een angstige staat van alertheid bent, is het leven een stuk minder prettig en belemmert het je in je dagelijks leven. Concentratie- en geheugenproblemen komen hierbij vaak voor. Daarnaast kunnen situaties onterecht als ‘gevaarlijk’ worden bestempeld. Angsten kunnen op verschillende manieren ontstaan en tot uiting komen. In deze module leer je deze uitingsvormen herkennen en krijg je tools aangereikt die je kunt inzetten in de begeleiding van de leerling. We gaan hierbij op zoek naar een passende manier van begeleiden. Er wordt o.a. gebruikgemaakt van de principes van ‘Traumasensitief onderwijs’ en ‘Cognitieve Gedragstherapie (CGT)’.

  Doelen:

  • Het kunnen onderscheiden van gezonde en ongezonde angst.
  • Het leren normaliseren van diverse (gezonde) angsten en hier je begeleiding op aanpassen
  • Angstige leerlingen de juiste begeleiding kunnen bieden.
  • De basisprincipes van traumasensitief onderwijs eigen maken.
  • Gedrag signaleren en kijken achter dit gedrag aan de hand van basisprincipes vanuit de CGT.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass
  Schoolsoort: sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Manon Franzen, Inge Reijnders, Bert Wienen
  Locatie: De Morra Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  08/02, 07/03, 28/03, 18/04, 16/05
  Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
  Totale studielast:  25 uur (waarvan 12,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1450,00 p.p.