Gildestructuur

Noordelijk Onderwijsgilde

Het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) stelt zich ten doel om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften meer kansen te bieden door beter onderwijs. Dit willen we bereiken door hoogwaardige specialistische professionalisering te organiseren die het vakmanschap van professionals verhoogt en aanzet tot een nieuwsgierige en onderzoekende houding.

Gildestructuur

In het specialistisch en passend onderwijs werken veel verschillende professionals samen om het beste uit de leerling te halen. Geen van die professionals was direct bij het betreden van het onderwijs al een volleerd vakman of meester. Sterker nog: dagelijks leren we bij in het onderwijs. Juist door samen te werken en ervaringen met elkaar te delen groeien we in onze professie.
Dat is precies hoe het NOG professionalisering ziet: kennis, vaardigheden en ervaringen delen binnen je beroepsgroep. Net zoals de oude gildes dit eeuwenlang deden, waarbij de gezel de kneepjes van het vak leerde en uitgroeide tot ervaren vakman of zelfs meester.

Als onderwijsgilde proberen we zowel verdiepende, praktische als basisscholing te ontwikkelen op uiteenlopende thema’s. Elke scholing is samen met experts en practici ontworpen voor de verschillende doelgroepen en mate van ervaring binnen
de scholen. Wetenschappelijke en praktische bewijskracht vormen het uitgangspunt. Op die manier proberen we elke scholing (ook incompany) haarfijn te laten aansluiten bij de behoeften van individuele collega’s, een team of school.

Starter

Na je opleiding begint het echte leren als vakman. Er wordt van alles van je verwacht door de school en je collega’s. Je hebt zelf ook allerlei idealen. Voor het onderwijs is het heel belangrijk om starters te koesteren. Juist voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften heb je frisse ideeën en expertise nodig, die het repertoire van het gehele team kunnen versterken.

 

Vakmanschap

Een echte vakman heeft niet alleen oog voor de vakinhoud, maar weet ook te spelen met didactiek en pedagogiek. Hij/ zij is praktisch sterk, maar kan ook toelichten waarom iets op een bepaalde manier aangepakt wordt. Een vakman daagt zichzelf uit om wetenschappelijke achtergronden of nieuwe ideeën te begrijpen en gebruiken in de praktijk.

 

Meesterschap

Uiteindelijk wil het NOG vooral de praktijk zelf sterker maken. Professionals op maat begeleiden/ opleiden tot specialistische vakmensen, die op hun beurt collega’s uitdagen om hoge doelen voor zichzelf en hun leerlingen na te streven.
Deze meesters hoeven zeker niet altijd oudgedienden te zijn, maar wel personen die hun passie voor de doelgroep en het onderwijs ook bij anderen kunnen katalyseren.