Veelzijdige expertise

We bundelen kennis en kunde voor optimale scholing

De docenten van het Noordelijk Onderwijsgilde zijn mensen uit de praktijk. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het specialistisch en passend onderwijs als onder andere leerkracht, intern begeleider of schoolontwikkelaar en zijn bovendien onderwijskundig opgeleid. Naast eigen docenten hebben we ook een uitgebreid netwerk van externe docenten en gastdocenten. We werken altijd met ervaringsdeskundigen. Mensen uit de praktijk met inspirerende inzichten en een kritisch/ onderzoekende houding.

Onze docenten:

Anneke Notenboom_vrijstaand

Anneke Notenboom

Leerplanontwikkelaar / vakexpert rekenen / wiskunde

Anneke Smits_vrijstaand

Anneke Smits

specialist lezen schrijven vakdidactiek en ict

Leendert de Boom

Leendert de Boom

Bestuurder RENN4

Barry de Groot_vrijstaand

Barry de Groot

Universitair docent leer- en onderwijs problemen, expert dyslexie en Eye Tracking

Noelle vrijstaand

Noëlle Pamijer

GZ en kinderpsycholoog HGW HGD HGA

Henderien Steenbeek_Vrijstaand

Henderien Steenbeek

Hoofddocent Ontwikkelingspsychologie, lector curious minds

Erna van Koeven_vrijstaand

Erna van Koeven

Hoofddocent, onderzoeker taal- en leesdidactiek Hogeschool Windesheim

Laura Batstra_Vrijstaand

Laura Batstra

Universitair hoofddocent RuG

Ronald Hunneman_vrijstaand

Ronald Hunneman

Universitair docent, filosoof en theatermaker

Wied Ruijssenaars_vrijstaand

Wied Ruijssenaars

Hoogleraar Orthopedagogiek RuG

Wilfred_vrijstaand

Wilfred Hofstetter

Psycholoog, rekenspecialist, docent NOG, RUG, UPO-G

Thijs Homan_Vrijstaand

Thijs Homan

Hoogleraar Implementation and Change Management

Anne Wies Langebeeke_Website

Anne-Wies Langebeeke

Onderwijskundige

docenten7

Ate de Boer

Onderwijskundige, directeur Effectief Onderwijs

Blanco

Christy Tenback

Autismespecialist

docenten2

Dick Vogel

Expert gedrag, agressie, communicatie en schoolontwikkeling

Judith Hollenberg_vrijstaand

Judith Hollenberg

Toetsdeskundige primair en speciaal onderwijs

Karin Stokvis_vrijstaand

Karin Stokvis

Specialist in bijzonder leren en opvoeden

Jan Veenstra-vrijstaand

Jan Veenstra

Talent coach, provocatief coach

Blanco

Jose Schraven

Orthopedagoog, expert lezen en spellen

Geke van der Werff_vrijstaand

Geke van der Werff

Regionaal Coördinator Route Arbeid regio Groningen

Harm Jan Doornbos_vrijstaand

Harm Jan Doornbos

Trainingsacteur

Inge Reijnders_vrijstaand

Inge Reijnders

Onderwijskundige, orthopedagoog en GZ psycholoog en SPBS expert

Irma Smegen_vrijstaand

Irma Smegen

Specialist in Spel, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, Mindfulness

Kees Broekhof_vrijstaand

Kees Broekhof

Specialist Taalstimulering, taalonderwijs en leesbevordering

Lex Gal_vrijstaand

Lex Gal

Expert in rekenen/ wiskunde/ jongekind/ vve/ ogw

Karin van de Mortel_vrijstaand

Karin van de Mortel

Zelfstandig adviseur
Expert taal en leesonderwijs (s-)bao

Manon Hilbrands_Vrijstaand

Manon Hilbrands

Onderwijskundige, teamlid Fit en Vaardig

Marieke van Osch_vrijstaand

Marieke van Osch

Onderwijskundige, onderwijsinnovator

docenten4

Marieke van Roy

Onderwijskundige, coördinator Noordelijk Onderwijsgilde

Marije Bakker_vrijstaand

Marije Bakker

Expert uitdagend rekenonderwijs

Marjolein Inklaar_vrijstaand

Marjolein Inklaar

Trainingsacteur

Doutsen Gerbrandy_Website

Doutsen Gerbrandy

Onderwijsadviseur

Blanco

Niels Hoekstra

Specialist praktijkonderwijs en arbeidstoeleiding

Patty van Baalen_vrijstaand

Patty van Baalen

Coördinator opleidingen edunova

Mia Nijland_vrijstaand

Mia Nijland

orthopedagoog, coördinator Landelijk Platform EMG, oprichter van het Quality of Life Centre

docenten5

Teade de Boer

Onderwijskundige, specialist rekenen en kwaliteitszorg

Selle van der Woude_vrijstaand

Selle van der Woude

Specialist arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking

Sipko Biemold_vrijstaand

Sipko Biemold

Directeur van Portalis onderwijs en arbeidstoeleiding

Retha Stegeman_vrijstaand

Retha Stegeman

Gedragsdeskundige/ontwikkelingspsycholoog/ ontwikkelaar Aurecool

Aafke van der Schaaf_vrijstaand

Aafke van der Schaaf

Expert in rekenen/ wiskunde/ jongekind/ VVE/ OGW

Willy Dorgeloos_vrijstaand

Willy Dorgeloos

Trainingsacteur

Auke Sikma_vrijstaand

Auke Sikma

Consulent Steunpunt Onderwijs Noord en ICT-specialist

Blanco

Joke Quist

Docent NGT en NmG Kentalis

Marleen Betten_vrijstaand

Marleen Betten

Orthopedagoog en docent NGT en NmG Kentalis

Marleen van der Kuit_vrijstaand

Marleen van de Kuit

Orthopedagoog

Rob de Haas_vrijstaand

Rob de Haas

Expert creatief denken/ leren/ leidinggeven

Ruerdtsje Halbertsma_vrijstaand

Ruerdtsje Halbertsma

Consulent Steunpunt Onderwijs Noord e refit-trainer