Scholing voor speciale behoeftes

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Het Noordelijk Onderwijsgilde ontwikkelt samen met scholen, besturen en toonaangevende experts uiteenlopende scholing gericht op passend en specialistisch onderwijs. Is er behoefte aan incompany scholing op maat? Of het verzorgen van een eerder ontwikkelde scholing op locatie of incompany? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Tip: kijk bij agenda om te filteren op functie.

Scholing 2024-2025 totaaloverzicht:

Scholing 2023-2024 totaaloverzicht:

Beschikbare scholing (vraag naar de incompany mogelijkheden)

Modules:

Autisme
De ABC-methodiek (basis)
De ABC-methodiek (vervolg)
Hechting in de klas
Waarderen & Begrenzen
Zorg & Onderwijs
Van auditeren naar consulteren
Breinbewust activeren
Teach like a champion (zml)
Taaldenkgesprekken
Ontwikkelgericht personeelsbeleid
Participatieladder
LACCS
Breinleren
Coaching & Mentorschap
Rekenen met een achterstand
Begrijpend luisteren & lezen
Werkhouding
Vakmanschap gedrag
Meesterschap leren leren
Sturen op Onderwijskwaliteit
Coaching vso-Assistenten
Breinleren-Assistenten
Betekenisvol met emb
Bewegend leren
Spelend rekenen
Leesmotivatie & leesbevordering
Coaching van vso-leerlingen
Creatief lesgeven
Krachtige feedback
Auditeren nieuwe stijl
Onderwijskundig leiderschap
Aanpak geoorloofd schoolverzuim
Leerkrachtambitie?
Rekenen
Begeleiden van gedragsproblemen
Opbrengstgericht werken in het vso
Opbrengstgericht werken in het so
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Jonge kinderen
Communiceren met gebaren
Instructie & activeren
Agressie
Handelingsgericht werken
Klassenmanagement
Directietraject
Afstemming
Meesterschap Leren Leren
Spellen en stellen
Ervaringsordening
Onderwijstijd
Oriëntatie op mens en wereld
Belevingsgericht onderwijs
Assistenten – Medische basishandelingen
Assistenten – Schoolklimaat
Assistenten – Instructie & actieve rol
Assistenten – Communicatie
Mediërend leren
Angstig/teruggetrokken
Rekenen in ’t zml
Startend in ’t (v)so/sbo
Taaldidactiek (vakmanschap)
Druk & Dwars (basis)
Druk & Dwars (basis) Hoogkerk
Druk & Dwars (Train-de-trainer)
Grip op gedrag
Van portfolio naar werk
De ib’er als regisseur
Strategisch Talentmanagement (Windesheim)
Lef met IT in je les!
Collegereeks Leiderschap
Nieuw in ’t GO starters (Drenthe)
Nieuw in t GO starters (Friesland)
Nieuw in ’t GO (vervolg)
LACCS (basis)
LACCS (vervolg)
Taaldenkgesprekken
Sleeplezen
Autisme anders bekijken
De Een-Som-Test
Grip op gedrag (basis)
Grip op gedrag (vervolg)

Actueel en wisselend scholingsaanbod voor
leerkrachten en assistenten in het (speciaal) onderwijs.