Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Van verzuim naar aanwezigheid 2023-2024

Recent onderzoek (Foar Fryske Bern) toont aan dat schoolverzuim een groeiend probleem is. Steeds meer leerlingen zitten geoorloofd, ongeoorloofd of met toestemming van school thuis zonder dat het wordt gemeld. In deze bijeenkomsten wordt verzuim behandeld vanuit diverse invalshoeken door onderzoekers, begeleiders, ervaringsdeskundigen en specialisten.

van verzuim naar aanwezigheid

Inhoud:

Onderzoeker Marije Brouwer neemt je tijdens de eerste bijeenkomst mee in het succesvolle programma Multi-Dimensional, Multi-Tiered System of Supports (MD-MTSS) dat gericht is op schoolaanwezigheid, waarbij het zich sterkt focust op vroegtijdig signaleren en preventieve interventies. Zij wordt online bijgestaan door een bijdrage van de bedenker/ onderzoeker Patricia Graczyk (USA).

De tweede bijeenkomst komen ervaringsdeskundigen aan het woord. Ook komen de programma’s ‘Weten wat werkt bij schoolweigering en wegwijzers’ en ‘Re-Fit’ aan bod. Beide zijn aantoonbaar succesvol in het voorkomen en beperken van verzuim.

Tijdens beide bijeenkomsten is er ruimte voor het inbrengen en uitwisselen van vragen, ervaringen en praktijkgerichte ideeën ten aanzien van het signaleren, begeleiden en het verhogen van het percentage schoolaanwezigheid.

Doelen:

  • Inzicht in succesfactoren schoolaanwezigheid;
  • Kennis van het programma Response to Intervention (RtI)6 /Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Supports;
  • Kennis van de achtergronden, aanpak en training Re-Fit.

Overzicht:

Doelgroep: lkr/ib/ortho/MT
Schoolsoort: alle (incl. regulier)
(Gast)docenten: Marije Brouwer, Patricia Grazyk e.a.
Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
Periode: Schooljaar 2023-2024
Data:
06/11, 25/03
Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
Totale studielast: 12 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 225,00 p.p.