Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Van verzuim naar aanwezigheid 2023-2024

Recent onderzoek (Foar Fryske Bern) toont aan dat schoolverzuim een groeiend probleem is. Steeds meer leerlingen zitten geoorloofd, ongeoorloofd of met toestemming van school thuis zonder dat het wordt gemeld. In deze bijeenkomsten wordt verzuim behandeld vanuit diverse invalshoeken door onderzoekers, begeleiders, ervaringsdeskundigen en specialisten.

van verzuim naar aanwezigheid

Inhoud:

Tijdens de eerste bijeenkomst (5 februari 2024) neemt bedenker en onderzoeker Patricia Graczyk (USA) je mee in het succesvolle Multi-Dimensional, Multi-Tiered System of Supports (MD-MTSS) dat gericht is op schoolaanwezigheid, waarbij het zich sterk focust op vroegtijdig signaleren en preventieve interventies.
Bas Hesselink, specialist onderwijs en ondersteuning en adjunct-directeur SO, deelt zijn ervaringen met het model vanuit de eigen onderwijspraktijk.

Tijdens de tweede bijeenkomst (25 maart 2024) ligt de nadruk op de aanpak bij aanhoudend verzuim. Onderzoeker David Heyne neemt je mee in de uitkomsten van het onderzoek ‘Weten wat werkt bij schoolweigering’.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn ‘wegwijzers’ opgesteld om de ontwikkeling en uitvoering van interventies te ondersteunen. Ruerdtsje Halbertsma vertelt samen met een leerling haar ervaring met het inzetten van wegwijzer 3: Investeer in de beschikbaarheid en de kwaliteit van het contact met de jongere en ouders.
Ervaringsdeskundigen van Adviesraad Eigenwijsheid gaan met ons in gesprek en geven een inkijkje vanuit het perspectief van de jongere. Ook komen de programma’s ‘Weten wat werkt bij schoolweigering en wegwijzers’ en ‘Re-Fit’ aan bod. Beide zijn aantoonbaar succesvol in het voorkomen en beperken van verzuim.

Tijdens beide bijeenkomsten is er ruimte voor het inbrengen en uitwisselen van vragen, ervaringen en praktijkgerichte ideeën ten aanzien van het signaleren, begeleiden en het verhogen van het percentage schoolaanwezigheid.

Doelen:

  • Inzicht in succesfactoren schoolaanwezigheid;
  • Kennis van het programma Response to Intervention (RtI)6 /Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Supports;
  • Kennis van de achtergronden, aanpak en training Re-Fit.

Overzicht:

Doelgroep: lkr/ib/ortho/MT
Schoolsoort: alle (incl. regulier)
(Gast)docenten: Patricia Grazyk, Bas Hesseling, David Heyne e.a.
Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
Periode: Schooljaar 2023-2024
Data:
05/02, 25/03
Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur
Totale studielast: 12 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 225,00 p.p.