Open de digitale versie van deze nieuwsbrief

Schooljaar 2022-2023

Met de zomervakantie in het vooruitzicht blikken wij alvast graag vooruit op de start van het nieuwe schooljaar.

Zien we jou eind september bij de masterclass ‘Lesgeven met plezier’ waarin ‘Meester Mark’ jou vrolijke inspiratie biedt om het jaar energiek door te komen? Volg jij de module ‘Autisme anders bekijken’ of ga jij de diepte in bij ‘De Een-Som-Test’?

Meld je hier aan voor de scholing van jouw keuze!

Agenda september/oktober 2022
09-09: Druk & Dwars (train-de-trainer)
21-09: Autisme anders bekijken
27-09: Taaldenkgesprekken
27-09: Spel en aanbod jonge kind
29-09: Meester Mark; lesgeven met plezier
29-09: Grip op gedrag (basis)
03-10: Nieuw in ’t GO (vervolg)
04-10: De Een-Som-Test
05-10: Nieuw in ’t GO starters (Drenthe)
06-10: Activerende werkvormen voor assistenten
11-10: Sleeplezen
11-10: Mytylonderwijs
11-10: Aan de slag met SVA
12-10: Nieuw in ’t GO starters (Friesland)
31-10: Teken je gesprek (Drenthe)

Scholen en besturen kunnen ook collectief NOG-scholing inkopen. Voor een vast bedrag kan een (deel van het) team onbeperkt modules uitkiezen.
Vraag naar de mogelijkheden via a.deboer@effectiefonderwijs.nl 

Meester Mark

Nadat je leerlingen naar huis zijn gegaan schrijf je nog een groepsplan, voer je een oudergesprek en sluit je je werkdag af met een vergadering. Hoe houd je als leerkracht ondanks de werkdruk plezier in je werk? Meester Mark geeft jou (evenals zijn 380.000 Instagramvolgers) vrolijke inspiratie om het jaar energiek door te komen.

Journalist Mark van der Werf, online bekend als ‘Meester Mark’, maakte tien jaar geleden de switch naar leerkracht. Terwijl zijn leerlingen met lijmpotjes voetbalden verzoop hij in de administratie; binnen twee jaar hield hij het voor gezien. Sindsdien heeft hij honderden leraren gesproken over de vraag hoe zij wél het hoofd boven water houden. Tijdens deze lezing vertelt Mark daarom niet alleen over zijn eigen onderwijservaringen, maar deelt ook verhalen en tips van andere leerkrachten die nog altijd met ontzettend veel plezier én energie lesgeven. Wat is hun geheim?

Meld je hier aan voor deze masterclass op do. 29 september 2022.


Autisme anders bekijken

Update: wegens overweldigende belangstelling start er in maart 2023 een tweede groep!
Er zijn net zo veel vormen van autisme als kleuren in het spectrum. Door die variatie moet je als leerkracht verder leren kijken dan de diagnose en het gedrag dat je in eerste instantie ziet. Het gaat om het zoeken naar verklaringen achter het gedrag om daar vervolgens op in te kunnen spelen.

In deze module worden alle thema’s uit het Autismepaspoort en het boek Autisme anders bekijken behandeld. Je legt een grondige basis om in de omgang met en benadering van kinderen met ASS verder te kijken dan uiterlijk gedrag. Door het gebruik van een autismepaspoort leer je je handelen nog beter af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen met ASS, waarmee je zowel het leren als het leven van kinderen met ASS een stuk aangenamer maakt.

Suzanne Agterberg heeft 25 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs. Suzanne schreef de boeken Autisme anders bekijken (2015) en Vind je eigen weg met jouw autisme (2018), en ontwikkelde het Autismepaspoort. ‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.

Meld je hier aan voor de module die start op ma. 13 maart 2023.


Taaldenkgesprekken

Voor iedere leerling in het (gespecialiseerd) onderwijs is taalontwikkeling de basis voor groei en ontwikkeling. Taalvaardigheid bestaat uit gesprekken voeren, luisteren, spreken, lezen en schrijven, waarbij de mondelinge taalontwikkeling het beginpunt is. Door ‘taaldenkgesprekken’ kun je zowel de taal- als denkontwikkeling van je leerlingen op een krachtige en boeiende manier stimuleren.
Taaldenkgesprekken zijn werkvormen waarbij je met leerlingen in een kleine groep een aansprekend onderwerp of vraagstuk bespreekt. Als leerkracht daag je de leerlingen uit om op het eigen niveau actief mee te doen, te denken en te praten. Al doende worden ze taalvaardiger.
In deze module leer wat je als leerkracht moet doen om dit soort gesprekken goed te laten verlopen. Je ziet voorbeelden van taaldenkgesprekken en gaat dit soort gesprekken oefenen m.b.v. een didactisch model. Daarbij is het van belang om effectief af te stemmen op de behoeften van verschillende leerlingen.

Meld je hier aan voor de module die start op di. 27 september 2022.


De Een-Som-Test

Op basis van één som vaststellen waar een leerling aan toe is qua rekenontwikkeling. Is dat mogelijk?
Het boek Berekend! laat zien hoe je met één som een diagnostisch gesprek kunt voeren en een passend rekenaanbod kunt maken.
In deze module ga je als leerkracht op zoek naar een som die de grens aangeeft van wat een leerling net wel en net niet kan oplossen. Je leert werken met de Eén-Som-Test in combinatie met twee leerproeven (Leerproef Plus en Leerproef Min) als een uitwerking van het diagnostisch rekengesprek. Hierbij spelen geautomatiseerde basiskennis, het rekengesprek, cruciale instructieprincipes, maar ook wanneer je compenserende middelen in kunt zetten een belangrijke rol. Kortom: een module voor vakmensen die toe zijn aan verdieping!

Meld je hier aan voor de module die start op di. 4 oktober 2022.


Enthousiast over onze scholingen?

Inschrijven?

Dat gaat eenvoudig via onze digitale leeromgeving Mijn-NOG.

Incompany scholing op maat? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@noordelijkonderwijsgilde.nl