Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Druk & Dwars (Train-de-trainer)

Je bent enthousiast over de visie en aanpak van Druk & Dwars, je hebt ervaren of gelezen dat deze aanpak helpend is en wilt hier collega’s in meenemen. Graag draag je bij om het gedachtegoed van Druk & Dwars verder te verspreiden binnen jouw eigen organisatie met als doel om positief om te gaan met energieke en eigenzinnige kinderen.

Druk en Dwars Tdt

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Inhoud:

De train-de-trainer module is bestemd voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die de basistraining Druk & Dwars succesvol doorlopen hebben en voor gedragsexperts, gedragsspecialisten en jeugd- en gezinsprofessionals die de basistraining succesvol hebben doorlopen of dat nog willen doen (als side kick van de trainers). Wanneer je ook de train-de-trainer module goed hebt afgerond, mag je de Druk & Dwars basistraining binnen je eigen organisatie geven.

Door op een positieve, voorspelbare en vergelijkbare manier met dit drukke en dwarse gedrag om te gaan, leer je alle betrokkenen weer positief te kijken naar het kind achter het gedrag.

Doelen:

  • Vergroten van pedagogische draagkracht bij collega’s of ouders;
  • Collega’s of ouders stimuleren tot verbetering van communicatie en contact;
  • Verminderen druk & dwars gedrag binnen je organisatie.

Overzicht:

Doelgroep: lkr. vakman/lkr. meester/jeugd- en gezinsprofessionals
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Laura Batstra en team
Locatie: 2221.B0126 Gadourekzaal [Rijksuniversiteit Groningen Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (Sociologie) Boumangebouw]
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
09/09
Tijdstip: 09:00 - 17:00 uur
Totale studielast:  20 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 1750,00 p.p. (lkr) / € 1250,00 (pm) [gratis voor professionals in Druk & Dwars gemeenten]